Nyheter

12 miljoner européer röker dagligen

I ECNN:s årliga rapport om narkotikasituationen i Europa framgår att våra narkotikavanor håller på att förändras. Trenden är att mera traditionella droger som  kokain och heroin säljs allt mindre, medan de nya s k internetdrogerna ökar i popularitet.  Där har kommersen fördubblats de senaste 4 åren. Även cannabistrenden tycks vara något dalande, men beslagen motsäger detta.

I går kom ECNN (EU:s narkotikabyrå) ut med sin årliga rapport, där det går att utläsa att traditionella droger som kokain och heroin är stadda på tillbakagång. Istället säljs det nya, syntetiska droger via internet som aldrig förr. Bland dem märks ecstasy och amfetamin samt metamfetamin, som snabbt ökar i de skandinaviska länderna.

Förklaringen på detta fenomen uppges vara försämrad ekonomi hos framför allt kokainkonsumenterna, parad med en ökad insikt om drogens beroendeframkallande och skadliga inverkan på kroppen. Ofta är ”internetdrogerna” billiga att producera, medan kokainet fortfarande är ganska dyrt.

Cannabisen störst

Cannabisen håller ställningarna som den mest efterfrågade illegala drogen i Europa. De årliga beslagen av cannabis uppgår till cirka 700 ton  där cirka 600 ton utgörs av hasch och 100 ton av marijuana. Antalet brott relaterade till cannabisanvändning fortsätter emellertid att öka, vilket ju kan tyckas märkligt, med tanke på att undersökningen hävdar att det generella cannabisbruket stabiliserats eller minskat. I undersökningen spekuleras om huruvida en viss nedgång i tobaksrökningen hänger samman med att färre röker cannabis, eftersom tobak ju ofta blandas med hasch eller marijuana. Andra teorier är att livsstil, mode, byte till andra droger samt ändrade attityder spelat in.

Oro för unga

Likafullt säger man sig vara oroade över att cirka nio miljoner unga européer, d v s individer mellan 15 och 34 år) under den senaste månaden konsumerat cannabis.
I en artikel skrev igår Fredrik Mellgren på SvD att cirka 12 miljoner européer uppskattas konsumera cannabis så gott som dagligen. 22,5 miljoner har brukat drogen under senaste året och totalt har omkring 78 miljoner européer har någon gång prövat cannabis.

De data som presenteras i rapporten visar inte på något enkelt samband mellan ändringar i narkotikalagar och nivåer på cannabisanvändning, fastslår utredningen.

Länkar:

Internetdroger har tagit över

ÅRSRAPPORT 2011: SAMMANFATTNING 1 (PDF)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.