Nyheter

Cannabis ökar inte risken för självmord

Skotska och svenska forskare har undersökt relationen mellan cannabiskonsumtion och förhöjd risk att begå självmord. Tidigare har det genomförts mindre studier som påvisat en viss ökad risk bland personer som röker cannabis och detta tittade denna studie närmare på.

 

 

Forskarna såg att bland ca 50 000 mönstrande svenskar som man följde upp efter 33 år så fanns det inget som tydde på det efter att psykologiska problem och liknande faktorer tagits med i beräkningen.

I en vetenskaplig rapport om alkohol och skador från Linköpings Universitet står det:

Sambandet mellan alkohol och självmord är också känt sedan länge. En omfattande litteratur finns sammanfattad bl.a. av Berglund och Öjehagen (1998). På individnivå har studier över självmordsdödlighet bland alkoholister visat på en fem- till tiofaldigt ökad risk och omvänt har alkoholmissbruk konstaterats i 10-54% av alla självmord (Ramstedt, 2001). Flera ekologiska studier har också visat samband i tid och rum mellan alkoholmissbruk och självmord. Ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion per capita och självmordsförekomst har konstaterats i en jämförelse mellan 14 europeiska länder, med ett särskilt tydligt samband i nordeuropeiska länder med låg alkoholkonsumtion (Ramstedt, 2001). Flera mekanismer antas ligga bakom sambandet; mediering via psykisk sjuklighet enligt ovan, att alkohol underlättar genomförandet av en självmordshandling, samt att alkoholorsakad ekonomisk och social misär leder till hopplöshetskänsla (Rossow, 1996).

PER NILSEN, KARIN FESTIN, ANNA TRINKS, PREBEN BENDTSEN

LIR-GRUPPEN, LINKÖPINGS UNIVERSITET

14 NOVEMBER 2008

Vad väljer du?

Länkar:

Cannabis and suicide: longitudinal study

Alkohol & skador

Marijuana use unlikely to boost suicide risk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.