Nyheter

Cannabis reverserar demens..?

Även om cannabis temporärt kan göra folk lite dimmiga i huvudet, verkar det som om plantan också skulle kunna vända demensprocessen och permanent återskapa förlorade minnen, enligt en forskargrupp från Australien.
Ett forskarteam från den ideella neurovetenskapliga organisationen NRA i Australien forskar om CBD (cannabidiol), har funnit att beståndsdelen kan reversera demensprocessen hos djur. Nämnas bör att forskningen befinner sig i ett tidigt skede.

 Cannabidiol (CBD) är en av de huvudsakliga beståndsdelarna hos cannabisplantan. Ett forskarteam från Neuroscience Research Australia har veteranen Tim Karl som medlem. Han säger:

Accepterad medicinalväxt
  -För en 100-200 år sedan var cannabis allmänt accepterad som en medicinalväxt, men i och med att man upptäckte dess rusgivande effekter hände det som ofta händer i vårt samhälle- man slängde ut barnet med badvattnet och förbjöd plantan.

Uttalat medicinska effekter
Den huvudsakliga komponenten i cannabis är THC och det är just tetrahydrocannabinolen som har en psykoaktiv effekt och gör en hög. CBD däremot, förefaller ha mera uttalat medicinska effekter. Den är en antiinflammatorisk antioxidant som dessutom förefaller ha flera positiva medicinska effekter på hjärnan.

60 kemiska föreningar
  -Men när det handlar om cannabis så är det i själva verket inte frågan om EN kemisk förening, utan en blandning av 60, fortsätter Tim Karl. Och vi har börjat undersöka dessa olika föreningar, eftersom de tycks vara nyttiga för oss.

Drastiska förbättringar
I hans studie
injicerades cannabidiol i möss som hade avlats fram för att få symptom som
liknar dem som uppträder vid Alzheimers. Därefter undersökte man vad som hänt med de hjärnceller som behandlats med läkemedlet.
Tim Karl fann då att när mössen fick cannabidiol, så uppvisade de en drastisk förbättring vad gäller igenkännande av föremål och andra möss.

Återställd minneskapacitet
  -I stort sett lyckades vi återställa djurens minneskapacitet till den som friska djur har, berättar Karl. Man skulle faktiskt kunna säga att de blev botade, men för att vara helt säkra, måste vi examinera deras hjärnor ytterligare.

Ytterligare hjärnbesiktning väntar
Studien utgjorde en del av examensarbetet för en viss David Cheng, som också tillvaratog hjärnorna hos de möss som deltog i experimentet. Han har för avsikt att närmare undersöka dem för att se om några skönjbara fysiska förbättringar kan upptäckas.

Hjärnplack
Den här forskningen presenterades vid ANS:s (Australian Neuroscience Society) årsmöte i Melbourne förra veckan och som en del av presentationen redovisade forskarteamet också hur man behandlade vissa av försöksdjurens hjärnceller, vars uppgift är att producera det s k  amyloidprekursor-proteinet. Proteinet har samband med uppkomsten av plack i hjärnan hos Alzheimersdrabbade patienter.
Vid den cellforskning som bedrivs vid universitetet i Wollongong har man funnit att om cannabidiolbehandling inleds, så reduceras  produktionen av det skadliga proteinet.

Cannabis symptomlindrare
Tim Karl hävdar att det inom den medicinska litteraturen finns fallbeskrivningar av marijuanarökare som utvecklat Alzheimer och upptäckt att deras cannabiskonsumtion föreföll lindra vissa av symtomen.

Länkar:

Cannabis may help reverse dementia:study

Dr Tim Karl (NRA)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.