Nyheter

CBD-olja från industrihampa olagligt fr.o.m. januari 2018?

Nyligen kom utredningen Klassificering av nya psykoaktiva substanser, den rekommenderar bl a att s.k. familjeklassificering INTE ska införas.
Det har varit mycket lobbying för det här av polis/tull och övriga knarkkrigare i Sverige. Så klart är det inte är första gången den här iden föreslås och sågas. 

Nu blir det alltså inte så men förslaget från utredaren Thomas Rolén verkar istället ännu mer svepande, som vanligt när det kommer till narkotikalagstiftning i Sverige, då rättssäkerheten får ge vika för repressiva metoder och inhumana befogenheter för rättsväsendet.

Förutom risken för godtyckliga beslut från rättsväsendet gällande s.k. nätdroger så verkar även cannabidiol (CBD) och hampindustrin få sig en släng av sleven. 

I praktiken ska staten, enligt utredningen, godkänna vilka produkter av hampa och vilka aktörer /underleverantörer, samt indirekt vilka konsumenter, som ska få finnas på den svenska marknaden. Staten kommer att göra en lista med icke godkända produkter.

Industrihampan och dess odling i sig kommer i Sverige vara fortsatt godkänd och laglig under EUs lagar,
men det är eftermarknaden eller som utredning benämner det; ”hanteringen” av industrihampan som kommer regleras. Inga icke godkända hampa-produkter får heller importeras/brukas, även om de är godkända i annat land. Detta är möjligt eftersom EU-lagen inte reglerar just eftermarknaden.

Ska hampan verkligen behöva köra över Svenska staten igen i EU-domstolen?

Läkemedelsverket kommer att ha möjlighet att förbjuda CBD-olja och nästan alla andra privatkonsument- produkter från samtliga cannabis-slag,
Industrihampa kommer att få brukas o hanteras endast i industriellt syfte, procenten THC blir inte längre en avgörande brotts-faktor,
Istället kontrolleras om produkten finns med på statens lista över olagliga produkter och i vilken mängd och omfattning.

Nedan citat ur utredningen (poänger understrukna):

” 15.4.5 (sid 351).
Regleringen av cannabis.
Bedömning:
Förslaget leder till att hantering av industrihampa blir olagligt i flera situationer än i dag.
Förslaget leder också till att det i vissa fall blir enklare att bevisa brott bestående i innehav av droghampa.
Tidskrävande och kostsamma analyser kan därmed undvikas,
samtidigt som antalet förundersökningar och lagföring i samband med aktuella brott kan öka. ”

” Utredningen föreslår att undantaget från narkotikadefinitionen avseende industrihampa,
i bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, ska justeras så att det,
förutom dagens krav på att det ska vara fråga om av viss hampsort som odlas efter
att ansökan om direktstöd har lämnats in till behörig myndighet,
också ska krävas att det rör sig om en behörig hantering av hampan. ”

” 11 a § (sid 357).
Polismyndigheten får, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket,
i syfte att analysera varor som kan behöva regleras enligt denna lag,
och som inte är reglerade enligt lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor, göra inköp under annan identitet. ”

(sid 358).
” Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 ”

”16.2 (sid 358).
Förslag till lag om ändring i lagen (1999:42)
om förbud mot vissa hälsofarliga varor
1 §
Denna lag gäller varor som används eller kan antas användas i syfte
att uppnå berusning eller annan påverkan och som på grund av sina
inneboende egenskaper
1. medför fara för människors liv eller hälsa, eller
2. kan antas medföra fara för människors liv eller hälsa.
Regeringen föreskriver på vilka varor lagen ska tillämpas. ”

” Med kriteriet ”kan antas medföra fara för människors liv eller
hälsa” avses att varan inte måste vara konstaterat hälsofarlig. Det
räcker med ett antagande om att varan medför sådan fara.
Regleringen av en substans som hälsofarlig vara kan alltså ske utan avvaktan på en fullständig utredning, ”

”3 § (sid 359).
Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas, ” 

Länk:

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Se vår infosida om du vill du läsa mer om CBD/Cannabidiol

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.