Nyheter

Christiania: Nya polisraider väntar

Köpenhamnspolisen ämnar efter 1 september åter göra nedslag på Pusher Street i Christiania.De har skapat en ny taktisk grupp för ändamålet. Det främsta målet sägs vara den illegala droghandeln och det upptrappade våldet i fristaden.

Köpenhamns främsta turistattraktion har haft en polisfri och lugn sommar, där haschförsäljarna gjort blomstrande affärer med sina eftersökta produkter, men nu är det snart slut på friden. Efter månadsskiftet kommer uniformerade poliser, såväl innanför som utanför grindarna till Christiania, åter att bli en vanlig syn.

 Polisinspektören Svend Foldager informerade tidningen Politiken om att allmänheten kan förvänta sig polisaktioner inom en snar framtid, men betonade behovet av ”känslighet”, vilket möjligen kan betyda att man inte tillgriper samma bulldozertaktik som 2004.

-Det är viktigt att påpeka att vi riktar dessa aktioner mot Pusher Street och inte själva Christiania, fortsätter Foldager. Vi kommer att fokusera på den organiserade illegala droghandeln i området.

Känsligt skede

Den kommande upptrappningen av polisiär aktivitet kommer i ett kritiskt skede för Christianiterna, som just håller på att friköpa området från staten. Av de totalt 76 miljoner kronor som behövs för att man ska kunna göra en första inbetalning, har hittills 55 miljoner säkrats.
Men frånvaron av polis på området har resulterat i en kraftig ökning av våldsinslag i det annars så idylliska Christiania, något som hotar att omintetgöra affären med staten.

I maj i år försökte Köpenhamns stadsfullmäktige (åter) legalisera och kontrollera handeln med cannabis. Argumenten var att de traditionella polismetoderna aldrig har fungerat och att hasch- och marijuanadispensärer i statlig regi skulle vara ett betydelsefullt steg i riktning mot att kraftigt minska den blomstrande illegala droghandeln.

Impopulär aktion

Tidigare polisiära försök att komma tillrätta med den illegala droghandeln har misslyckats och även den här förnyade aktionen går stick i stäv mot allmänhetens vilja.

En nyligen genomförd gallupundersökning i metroXpress gav vid handen att närmare 65% av de tillfrågade stödde idén med statligt distribuerad cannabis och Enhedslistens gallupundersökning, som genomfördes under början av augusti, visade att av de 1000 tillfrågade, var 53% helt för ett statligt övertagande av cannabisförsäljningen. 25% var emot och 22% var neutrala i frågan.
Det här med demokrati tycks vara svårt, men ordet lär betyda folkstyre.

Länkar:

Police to crack down on Pusher Street

Köpenhamn: Ett steg närmare kommunal cannabis?

Christiania får till slut sin frihet

 Polisaktioner lönlösa i Christiania

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.