Nyheter

DK: Haschkonferensen avslutad

{source}
<iframe src=’http://www.svtplay.se/klipp/1101141?type=embed&external=true’ width=’480′ height=’270′ frameborder=’0′ scrolling=’no’></iframe>
{/source}

Det förefaller glädjande nog som om pendeln ska ha svängt när det gäller den globala kriminaliseringen av cannabis. I varierande grad har avkriminaliseringen av cannabis på sistone tilltagit i en stor del av världen.
De två amerikanska delstaterna Washington och Colorado har genom folkomröstning legaliserat drogen och runt om i Europa och Sydamerika har påtagliga lättnader införts. Nu vill kommunfullmäktige i Danmarks huvudstad Köpenhamn i ett 3-årigt försök sälja hasch i statliga butiker till myndiga danskar över 18 år.

Ambitiöst legaliseringsprojekt
Men medan tjänstemän i Kongens by gör sig beredda på att ta sig an utmaningen att igångsätta världens hittills mest ambitiösa legaliseringsprojekt där såväl produktion som försäljning ska vara laglig, kvarstår fortfarande flera frågetecken. Hur kommer den s k Köpenhamnsmodellen att se ut..?

Kommit för att stanna
I fredags samlades cirka 150 deltagare i bankettsalen i Köpenhamns stadshus för att lyssna på fullmäktiges planer för att legalisera cannabis i huvudstaden.
Mikael Warming från Enhetslistan är vicechef för sociala frågor Köpenhamn. Han uttryckte en önskan om färre cannabisrökare, färre brott och färre fall av cannabispsykoser men konstaterade samtidigt att kriminalisering inte fungerar, utan att cannabisen kommit för att stanna.
-Legalisering är ingen mirakelkur, fortsatte Warming, men det kommer att lösa vissa av de problem som följer med i spåren av cannabis.

Seattleåklagare: USA måste avkriminalisera!
Med på konferensen var också flera internationella experter som t ex stadsåklagaren från Seattle -Peter Holmes. Han anser att USA:s regering snart inte kommer att ha något annat val än att avkriminalisera cannabis.
Holmes betonade dock att vad som fungerar i Seattle inte nödvändigtvis kommer att fungera i Köpenhamn, utan att danskarna måste hitta sin egn, unika lösning på problemet.

Systembolagsmodell
En annan i expertpanelen var sociologiprofessorn vid Oslos universitet -Willy Pedersen. Han hävdade att om man ville legalisera och samtidigt minska förbrukningen, så är den bästa lösningen att sälja cannabis i butiker som är uppbyggda efter samma modell som det svenska Systembolaget och de norska Vinmonopolet.

Privat glorifiering
Pedersen anser vidare att så länge cannabis säljs i statlig regi, så undviker man de privata, vinstdrivande företagens glorifierande reklam och förhärligande av den s k cannabiskulturen i syfte att höja konsumtionen och maximera försäljningen.
Ett annat skäl för att låta försäljningen äga rum i statligt kontrollerad regi är att man måste kunna erbjuda cannabiskonsumenterna en konkurrenskraftig produkt till ett lika konkurrenskraftigt pris som på den illegala marknaden. Dessutom måste butikerna vara lika lättillgängliga som langarna är i dagsläget.

Ingen cannabisturism
För att i görligaste mån undvika oönskad cannabisturism, ska endast de danskar som är över 18 år och kan uppvisa ett sjukförsäkringskort vara berättigade att handla i de cirka 40 butiker som planeras. Detta kommer väl knappast att utgöra något hinder för sugna turister, eftersom allt de behöver göra är att be en dansk kompis köpa ut åt sig. Det här är en omständighet som gör att svenska (och i synnerhet skånska) politiker får skrämselfrossa.

Internationella lagproblem
Ett problem för de danska legaliseringsivrarna är förstås det faktum att Danmark skrivit på narkotikakonventionen från 1961, vilket medför att de på ett ganska flagrant sätt kommer att bryta mot den om och när de genomför planerna på en legalisering av cannabis.
I Nederländerna har man ju löst problemet på ett mindre konfrontativt sätt genom att polisen underlåter att ingripa mot cannabishandeln som försiggår på coffe shops medan drogen officiellt är olaglig. Danskarnas mera direkta och utmanande approach liknar snarare Washingtons och Colorados sätt att handskas med problemet.

Länkar:

Life after cannabis prohibition: The city announces its ambitions

Laglig hasch, men inte för svenskar

Stop criminalising pot smokers, demonstrators say

DK: Legalt hasch i Kongens by- nytt försök

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.