Har vår inställning till droger i själva verket med vår sex-strategi att göra..?
Nyheter

Drogattityder- en sexfråga..?

Har vår inställning till droger i själva
verket med vår sex-strategi att göra..?

Hur kommer det sig egentligen att frågan om rekreationell droganvändning kan väcka så mycket starka känslor hos folk?
Varför tycker t ex vissa att det är moraliskt förkastligt att röka en holk, dra en joint etc, etc..?

Enligt en ny studie från University of Pennsylvania
kan svaret vara:
-Vad det egentligen handlar om, är vår syn på sex!

 

Sex viktigare faktor än politik och religion

Enligt traditionella teorier ska vår inställning till droger grundas i våra politiska åsikter, religiösa föreställningar och vår personlighet samt vår benägenhet att vara öppna för nya erfarenheter. Den nya teorin, som tydligen härrör från en generation nya forskare med evolutionspsykologiska idéer, tyder på att vi istället skulle ha med sexuella överlevnadsstrategier att göra!
I den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B publicerades forskarnas jämförelser av de här två konkurrerande teorierna om illegal droganvändning.

Forskarna frågade ut närmare 1000 personer (studenter och internetanvändare) och snart stod det klart att den ena av de två förhärskande teorierna stod som klar vinnare- synen på rekreationsdroger har uppenbarligen att göra med vilka sexuella överlevnadsstrategier vi har!

Sex- och drogåsikter hör samman

En av forskarna, Robert Kurzban, sa att fast många faktorer inverkar på inställningen till rekreationsdroger, så kan man förutsäga att folks syn på sexuell promiskuitet är den som tydligast visar inställningen även till droganvändning.
-Folks åsikter om sex och droger hör väldigt nära samman, säger Kurzban. Visst spelar också människors politiska åsikter, religiositet och personlighet in, men om man istället mäter hur de ser på tillfällig sex, så kommer man betydligt närmare när det gäller att förutsäga deras inställning även till droger.

Forskarna vid University of Pennsylvania  sluter sig till att personer i traditionella, monogama förhållanden utvecklar ogillande mot droger, eftersom det då kan uppstå tillfällig sex, som därmed riskerar att hota deras relation. (Ett samband mellan droger och tillfällig sex, framkom vid en tidigare gjord vetenskaplig studie från maj 2008).
Personer med en mera äventyrlig läggning försöker (naturligt nog) att undvika kritik, fördömande och straff för sina val av livsstil.

Monogami-ideal ger drogmotstånd

Enligt forskarteamet utvecklar vi skillnader i evolutionshänseende när det gäller sexuella och reproduktiva strategier. Den största skillnaden ligger i vårt sätt att se på tillfälliga sexuella förbindelser. Den monogama, traditionella och mera stabila reproducerande strategin blir alltså att ta avstånd från illegala droger, eftersom dessa förutsätts hota ens mål och syften.
-Fördömanden av droganvändning kan bäst förstås mot bakgrunden av strategiska hänsynstaganden, där individerna påverkar moralregler så att det bäst gynnar deras egna fördelar i konkurrenssituationer med rivaler inblandade, säger Robert Kurzban.
– Vi förväntar oss att finna det här sambandet mellan sexuella strategier och moraliska ställningstaganden också när det gäller andra områden, som t ex prostitution, sexualundervisning och/eller aborter.

Svårt att motstå denna tjej har väl många av oss, oavsett kön..? 😉

Länkar:

Sex, drugs and moral goals: reproductive strategies and views about recreational drugs

Study Suggests the War on Drugs Might Really be a War on Sex

Sexual uses of alcohol and drugs and the associated health risks: A cross sectional study of young people in nine European cities

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.