Nyheter

Droginfo i svenska skolan- pengar i sjön!

Det är kanske inte direkt någon nyhet att den utbildning om droger som svenska elever får idag är under all kritik och i själva verket ofta ren desinformation. Vi är många som under årtiondenas lopp blivit matade med osaklig propaganda.Ofta presenterad av en inkompetent polis, ett skräckexempel eller kanske mest problematiskt (och vanligt än idag)- en tokig scientolog.

Att detta innebär ett vanvettigt slöseri med skattepengar är ganska enkelt att räkna ut. Men att nonsens av det här slaget äntligen uppmärksammas från offentligt håll och sätts under luppen är emellertid ovanligt. Nu har dock det här allmänt spridda beteendet glädjande nog granskats och analyserats av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Kritiken är svidande och det som idag sker i skolan i drogpreventivt syfte skulle vi alltså klara oss lika bra utan. Effekten är enligt den nyligen genomförda utvärderingen försumbar och frågan är:
-Varför? Det finns ju ändå vetenskap på området. I SBUs rapport konstateras det:

“Trots att litteraturen är omfattande om missbruksprevention finns det stora kunskapsluckor.“

Så varför blir det så fel när det kommer till kunskap om droger? Naturligtvis därför att den information som man anser lämplig att sprida till eleverna som objektiva fakta i själva verket är oerhört färgad och ideologiskt moraliserande!

Ett exempel är gratismaterialet som scientologerna spammar ut i svenska skolor för att sälja in deras tramsiga föreläsare. Denna sekt har flera för allmänheten mer acceptabla och välpolerade fasader som Drogfritt, Droginformation, Say no to drugs etc, etc…

Värt att nämna i förbifarten är även deras fullständigt absurda gud Xenu!

I verkligheten

Det finns alltså en hel del kunskap på området. En studie från i år som inriktar sig på alkohol- och drogutbildning gentemot skolungdomar, gav resultat som visar att dialoger och annan aktivitet som inverkar gynnsamt på personlighetsutvecklingen kan minska drickande.

När det gäller cannabis så verkar liknande metoder fungera. Att genom utvecklande samtal med individen ge en sann bild om förekommande effekter och eventuella skadeverkningar kan ge önskat resultat. Förebilder och social samhörighet är viktigt. Fokus på drogen verkar emellertid inte fungera lika bra. Detta enligt en kanadensisk metastudie från 2010 om cannabisprevention i skolan.

Problemet i Sverige är uppenbarligen att ta till sig den kunskap som faktiskt finns. Speciellt om det innebär att vakna från den utopiska dagdrömmen om ett narkotikafritt samhälle och se den krassa verkligheten som avslöjar den svenska modellen som en illusion- en ouppnåelig hägring!

Hur går det i övriga världen..?

– Ja, det handlar allt som oftast om harm reduction, på svenska skademinimering, vilket i vår omvärld har visat sig vara den enda framkomliga vägen för samhällen som vill få perspektiv på drogproblematiken. I Kanada har metastudien nämnd ovan använts som vetenskaplig grund för cannabisinformation i skolan.

Skrämselpropagandans och desinformationens tidevarv är slut och tiderna förändras…
När får beslutsfattarna upp ögonen för denna sanning, så att vi äntligen kan få en droginformation i svenska skolor som är värd namnet..?

Länkar:

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

Onödigt arbete mot knark i skolan

Hur man förebygger mot ökat cannabismissbruk

Dags för harm reduction i skolorna

UK: Forskares råd till politiker om narkotika

Scient(ologisk) droginformation:

Scientologer bakom drogundervisning

Stora faktafel i drogundervisning

Expert dömer ut Drogfritt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.