Nyheter

England: Insiktsfullt i överhuset

The House of Lords -eller överhuset- i England verkar ha en sund och konstruktiv inställning till drogproblematiken i det brittiska samhället och övriga världen.
Ja, faktum är att överhuset rent av förefaller att gå i en icke-förbudsrikning.

 

Lord Norton of Louth drog igång en debatt som av många efterföljande talare ansågs vara mycket viktig, då han inledde genom att föreslå en nyinrättad kommission, som ska handlägga frågor rörande droganvändning och innehav.

 

 

Bevisbaserad lagstiftning
Lorden sade sig vara en stark anhängare av bevisbaserad lagstiftning, snarare än den rådande, som i stor utsträckning bygger på fördomar och fromma förhoppningar.
-Det är dags att anlägga ett holistiskt perspektiv på drogfrågan, tycker den konservative (!) lorden, som även vill hänföra alkohol till kategorin droger.

Ineffektivt och mycket dyrt
Lord Rea anser att lord Norton med flera slagit huvudet på spiken när de påpekat att det rådande rättsliga regelverket, som försöker kontrollera droganvändningen, har varit påfallande ineffektivt och mycket dyrt.

Alltid funnits
Han påpekade att människan i alla tider funnit nöje i att berusa sig och att det alltid funnits samhällen där man använt droger för nöjes skull eller i avslappnande syfte.
Allt förbudspolitiken åstadkommer, är att handeln med dessa substanser går under jorden och sköts av kriminella, hävdar lord Rea.

Ingen effekt av cannabisens omklassificiering
Lord Stevenson of Balmacara pekade på den konkreta omständigheten att när Storbritannien omklassificerade cannabis från klass C till klass B, så kunde ingen märkbar ändring i den rådande cannabiskonsumtionen skönjas.
Hans förhoppning var att den pågående debatten skulle utmynna i en total översyn av attityden till drogkontroll med syfte att komma fram till ett enda, samstämmigt och övergripande regelverk för psykoaktiva substanser.

Missvisande kvällstidningsrubriker
Baronessan Joan Walmsley är liberaldemokraternas talesman i överhuset för frågor gällande barn, skola och familj. Hon anser att en ordentlig, objektiv värdering av drogpolitiken ska göras på vetenskaplig, bevisbaserad grund.
-Vi ska inte låta oss avskräckas av okunniga, missvisande rubriker i kvällstidningarna, sade hon.

Nuvarande drogpolitik misslyckad
Earlen av Onslow berättade att han är för en legalisering av droger, eftersom dessa förefaller vara det största hotet mot samhället.Vi måste ha en förnuftigare politik, eftersom alla tillgängliga bevis tyder på att den nuvarande drogpolitiken är misslyckad, sade han.

Lord Taverne sade att alla talare hade lagt fram överväldigande argument för att hela frågan om droganvändning måste omprövas. Han undrar om innehav av droger över huvud taget ska betraktas som ett brott och undrade varför inte regeringen inser att det oerhört kostsamma kriget mot droger är omöjligt att vinna och att man därför borde se över hela frågan på en vetenskaplig grund?

Regeringen:Inga förändringar
När nu i princip hela överhuset uttalat sitt stöd för en objektiv genomlysning av drogpolitiken och adekvata reformer som resultat, så kunde man ju vänta sig lite respons från regeringen.
Men när så den ansvariga personen, statssekreteraren och baronessan Neville-Jones fick ordet, hördes samma jämmerligt fega tongångar som brukligt är från de för tillfället politiskt ansvariga:

Vi har inte för avsikt att genomföra någon grundlig översyn, sade hon. Inte heller tänker vi avkriminalisera. Istället för att uppmuntra konsumtionen, vill vi ge våra ungdomar kraft att stå emot drogerna. Dessutom är inte situationen i Portugal så positiv efter avkriminaliseringen som det hävdas etc, etc…

Krävde förklaring
Baronessan Meacher blev av förståeliga skäl upprörd över detta kallsinniga bemötande och bad ministern förklara varför hon inte ville revidera den 40 år gamla Misuse of Drugs Act från 1971, som uppenbarligen inte fyller någon vettig funktion. Hon tillbakavisade dessutom påståendet att Portugals avkriminalisering inte skulle ha givit goda effekter.

Framtiden får utvisa hur stort tryck den brittiska regeringen måste utsättas för, innan några intelligenta och medmänskliga åtgärder kommer att vidtagas från det hållet.

Länkar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.