Nyheter

Förvirrande cannabisskatt i L A

I den ekonomiskt hårt ansatta kalifornienstaden Los Angeles röstade stadsfullmäktige i förra veckan genom en 5%-ig skatt på stadens marijuanadispensärer . I och med denna åtgärd hoppas optimistiska ledamöter i Los Angeles stadsfullmäktige skrapa ihop ända upp till 10 miljoner dollars om året till att täcka kostnader för allmänna utgifter.
Frågetecknen kring den här ”skattereformen” är dock många.

Mesure M” kallas det skatteförslag som med stor majoritet röstades genom i tisdags förra veckan. Förslaget innebär att staden Los Angeles kan beskatta de medicinska marijuanadispensärerna med 50$ per varje inbringade 1000$; pengar som enligt förslagsställarna är tänkta att användas till att bekosta kommunala basutgifter som t ex polis, bibliotek och gatuunderhåll.

 

Stor förvirring

 

Det tycks emellertid råda stor förvirring bland stadens  politiska kretsar om hur lagen ska tolkas när det gäller beskattning av de medicinska marijuanadispensärerna.
Vissa skatteexperter inom stadens administration hävdar att kollektiv verksamhet klassas som ”icke-vinstgivande” och därför borde undantas från beskattning över huvud taget. Andra är oroliga för att staden ska bli åtebetalningsansvarig för alla skatter de drivit in från marijuanaindustrin om de skulle bli stämda och förlora i rätten efter några år. Det ekonomiska hål som återbetalningarna då skulle skapa, vore katastrof för den redan så ansträngda stadsbudgeten etc etc…

Besvikna reaktioner

– Vi är besvikna, säger Kris Hermes, talesman för Americans For Safe Access, nationens största  lintresseorganisation för medicinsk marijuana. Vi kämpade hårt emot den här extra skatten, eftersom patienterna redan betalar nästan 10% i skatt på sin medicin, som redan nu börjar bli oöverkomligt dyr för många av dem, säger han.
Även reaktionära och djupt konservativa anti-marijuanagrupper var motståndare till Mesure M, om än av helt andra skäl. De anser att odling, distribution och konsumtion av marijuana under alla förhållanden ska vara förbjuden (och därför inte beskattningsbar), eftersom USA:s federala lag klassificerar drogen som Klass I- narkotika.

Hotade dispensärer

Staden har under en längre tid fört en bitter strid för att minska antalet dispensärer  för medicinsk marijuana och därvid fått hårt motstånd från marijuanaaktivister. Trots det har flera andra  kaliforniska städer redan lagt liknande skatter på sina egna dispensärer.
Los Angeles Times uppger att allmänne åklagaren i L A uppmanat så många som 140 coffee houses att omedelbart stänga igen.

Dispensärlotteri

Åklagaren riktade i första hand in sig på de marijuanadispensärer som underlåtit att skicka in ansökan om att få delta i ett lotteri. Lotteriets syfte var att med slumpens hjälp lotta fram vilka 100 dispensärer som skulle få fortsätta att bedriva sin verksamhet i staden, enligt L A Times.

Ville stänga 439

Staden hade redan i december förra året inlett sitt reduceringskrig mot marijuanadispensärerna genom att stänga ned 439 av dem, men tvingades till reträtt sedan juridiskt kunniga representanter för L A:s pot shops stämt staden för att den försöker tillämpa en olaglig förordning.

Skattebefriade kollektiv?

En skatteexpert inom stadens administration -Larry Manocchio- hävdar att kollektiv verksamhet klassas som ”icke-vinstgivande” och därför borde undantas från beskattning över huvud taget. Andra är oroliga för att staden ska bli åtebetalningsansvarig för alla skatter de drivit in från marijuanaindustrin om de skulle bli stämda och förlora i rätten efter några år. Det ekonomiska hål som återbetalningarna då skulle skapa, vore katastrof för den redan så ansträngda stadsbudgeten etc etc…

Länkar:

Los Angeles Voters Pass Medical Marijuana Tax

Los Angeles to tax medical marijuana, close down illegal pot shops

Los Angeles: Taxing Pot and Saving Libraries

Measure M, Medical Marijuana Tax: Smoke and Mirrors?

Los Angeles Tax on Medical Marijuana, Measure M (March 2011)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.