norge
Nyheter

Ingen prater om fri cannabis?

Det er mange som mener at tiden er inne for å ta debatten om legalisering av cannabis. For tiden virker det nesten som om ingen våger. Hvor ligger ansvaret?  Kampen for å fremheve individets rettigherter blir ofte både lang og blodig, særlig i dagens samfunn hvor statsmakten  praktisk talt er allmektig.

Ordet ” legalisering” har gjennom historien skapet debatt. Ettersom det ikke finnes enkle løsninger på rusmisbruk, er nettopp debatt utrolig nødvendig. Taushet bringer ikke verden fremover!

 

 

En bra start på denne debatten kan være å innrømme at det ikke kun dreier seg om faglige spørsmål, som skal bestemmes av eksperter. Spørsmålet om rus er dypt sett politiske spørsmål.

Den norske regjeringen bør klare å få frem en politikk som er faglig rasjonell og som på en human måte tar vare på de ”svakeste” blant oss. Både du og meg og vi to behøver mennesker som jobber for den enkeltes menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet.

Det er ikke mulig å regulere noe som er forbudt. Dette var blant annet noe man forsto raskt under forbudstiden for alkohol – at om det ikke ble regulert så ville mafiaen stå for salget, og det var ikke ønskelig.  Stadig flere land går derfor vekk fra forbudsstrategien, og regulerer salget bla med aldersgrense.

I over 40 år har den norske stat brukt millioner av kroner i «krigen mot cannabis».  Straff for cannabis er et vanskelig moment, fordi det kriminaliserer store deler av befolkningen.  Her hjemme rapporterer SIRUS at det minst er 200.000 brukere. Med andre ord;  minst 200.000 nordmenn er kriminalisert ved å bruke cannabis, et rusmiddel som er langt mindre skadelig enn alkohol.

Hva er så resultatet av dagens norske-cannabispolitikk?

Fasit: I dag er det kriminelle bander som styrer salget, og disse spør ikke etter legitimasjon, ei heller har de regulerte åpningstider. Cannabis er derfor, og tross alt det rusmiddelet som er lettest å få tak i, også for ungdom.

Hva er løsningen ?

Ett alternativ kan være å lære fra tobakks-, alkohol og legemiddelfeltet. Se for deg et samarbeid med helsetjenestene, hvor en for eksempel kan få cannabis  på resept, etter samtaler med lege.  Målet i seg selv må jo være å få vekk cannabis  fra uregulert kriminell økonomi, uten at bruken øker.

De eldste av oss husker at cannabis ble solgt lovlig på norske apotek frem til 1965, da det plutselig, og uten noen form for debatt, ble forbudt da Norge undertegnet en internasjonal konvensjon. Hensikten med forbudet var å redusere bruken og spesielt beskytte barn og ungdom. På 60-tallet trodde man at cannabis var inngangsportalen til sterkere stoffer, noe Verdens Helseorganisasjon avkreftet for flere år tilbake.

Mange tror at Nederland har legalisert cannabis, det er feil. De har kun omgått reglene i konvensjonen. Det er mulig, fordi hensikten jo er å redusere bruken, ikke å kriminalisere de som gjør noe «man ikke liker». Portugal er det eneste land i Europa som har avkriminalisert, og det skjedde i 2001. Noe som gir oss erfaringstall om hva som skjer når man ikke lenger straffeforfølger brukerne, men tilbyr dem helsetjenester, om de selv ønsker det. Tallene er krystallklare; antall brukere er kraftig redusert, og spesielt gjelder dette for ungdom.

Mens flere og flere land avkriminaliserer har ikke debatten startet i Norge. I 2005 ble det utlyst en høring om endringer i norsk straffelov. Straffelovskommisjonens innstilling var: «Flertallet i kommisjonen går inn for å avkriminalisere bruk av narkotika, og erverv og besittelse av narkotika til eget bruk».

Da endelig en debatt om avkriminalisering også startet i Norge, valgte mange politikerne å overse, eller til og med latterliggjøre utspillet, sannsynligvis på grunn av manglende kunnskaper, og fordi emnet er tabubelagt.

Cannabis har, og vil bli brukt som både medisin og nytelsesmiddel, uansett hva staten måtte mene om det. En vare som er etterspurt vil det alltid være noen som ønsker å selge fordi det er penger å tjene. Spørsmålet er hvem vi ønsker skal tilby varen, og om vi ønsker et fritt eller regulert salg?

Er tiden inne for et paradigmeskifte når det gjelder ruspolitikk? Noe som er sikkert er iallefall den slående stillheten om cannabis i Norge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.