Nyheter

Intervju med Ted Goldberg

Tidigare år skrev vi om att ung vänster i Finland är för en legalisering av cannabis (Legaliseringsvindar i Finland). I en kommentar av läsaren Karna så länkades det till det finska radioprogrammet Granskat som tog upp det här under rubriken: Borde cannabis legaliseras? Den svenskspråkiga reportern intervjuade bl.a. Ted Goldberg (lyssna). För alla som ogillar realplayer har vi även citerat hela intervjun.

 

Reportern: Vad säger då dagens drogforskning? Jag fick en telefonintervju med Ted Goldberg professor i sociologi vid Stockholms universitet som forskar i drogfrågor. Han menar att det finns två typer av användare av alkohol och droger. Rekreationsanvändare och problembrukare som har två helt olika syften i sitt användande.

Ted Goldberg: Jag vill säga att människor har olika syften när dom tar droger. Vissa människor har syfte att befrämja deras liv på något sätt och om vi nu tar alkohol som ett exempel som dom flesta känner till så kan man tänka sig att man tar alkohol för att våga göra någonting, för att ha trevligt med andra människor, för att kunna sova eller massa andra skäl. Men man kan också använda alkohol på ett destruktivt sätt dvs istället för att den befrämjar ens liv det blir en del av ett självdestruktivt livsmönster. Det samma gäller alla droger, man kan använda dem i något konstruktivt syfte men man kan mycket lätt använda dem i något destruktivt syfte också.

Reportern: Och du menar att de här människorna som använder dom i det här syftet, i rekreationssyfte så att säga att dom kan inte och kommer inte att hamna i någon form av problemmissbruk?

Ted Goldberg: Jag kan föreställa mig att det finns människor som är i gränslandet mellan vad jag skulle kalla rekreationskonsumtion och problematisk konsumtion som mycket väl går över gränsen och deras konsumtion blir alltmer problematisk. Så det är inte så att det är vattentäta skott mellan dom men de allra flesta rekreationskonsumenter förblir just det, dom förblir rekreationskonsumenter. Jag har räknat fram statistiken här i Sverige och av alla människor som har provat droger i Sverige är det ca fem eller sex procent som har blivit problematiska konsumenter.

Reportern: Vad får det för konsekvenser i synen på hur man ska se på droger i samhället och vilken legal status man ska ge droger i samhället om vi pratar om cannabis främst?

Ted Goldberg: Om vi tittar på exempelvis Nederländerna där dom har i princip fri tillgång till cannabis så har det inte orsakat en katastrof i landet. Om vi upprätthåller den här skillnaden mellan rekreationskonsumenter och problematiska konsumenter så kan vi säga att i Nederländerna så har man vansinnigt många fler rekreationskonsumenter av cannabis än man har exempelvis i Sverige. Men om man tittar på per capita, antalet per capita problematiska konsumenter i Nederländerna den ligger på samma nivå som den svenska dvs det rör som tre eller fyra per tusen i bägge länder och detta talar mycket emot åtminstone i Nederländerna att cannabis är någon slags inkörsport till problematisk konsumtion. Men har jag sagt det måste jag också säga att just i Finland och i Sverige har man en attityd mot droger som kan leda till helt andra konsekvenser. Det vill säga om man tar attityden till alkohol så har man just den här iden att droger gör någonting med en som får en att bete sig på ett sätt som man inte vill bete sig och det där menar jag att det är mycket farligt att ha droger tillgängligt med en sådan attityd. Om man ska göra som Nederländerna gör då måste man ha en attityd att om du tar droger är du fortfarande ansvarig för det du gör och jag är rädd för att vi inte har den attityden här i Skandinavien åtminstone inte i Finland och Sverige.

Reportern: På vilket sätt skulle du då med tanke på det här och vad du har sagt tidigare hur skulle du vilja se att den nordiska, den svenska och finska narkotikapolitiken skulle utformas för att det skulle fungera på bästa sätt?

Ted Goldberg: Ja för det första så tror jag inte man kan lösa narkotikaproblemet med narkotikapolitik. Jag tror att man måste jobba förebyggande med mer allmän välfärdspolitik. Därför att när man tittar på de som blir problematiska konsumenter så är det inte vem som helst som blir det utan det är människor som mycket svåra och säregna livserfarenheter bakom sig. Så det bästa sättet om man nu vill förebygga problematisk konsumtion är att se till att så många människor som möjligt har ett drägligt liv och har en framtid. Så att om vi ska prata om politik mot problematisk konsumtion så är det i den ändan vi ska satsa stora krutet så att säga. Men jag förstår att vad du är inne på är att just det är att en grupp västerungdomar i Finland som vill legalisera cannabis eller i alla fall göra det tillgängligt och jag tror att det kan leda till en del problem för en del människor. Många människor kommer att kunna använda cannabis ungefär som de flesta använder alkohol och det blir inte så problematiskt för dem. Men det kommer att bli fler människor som blir problematiker om den är lättillgänglig. Det som jag är intresserad av egentligen är en öppen diskussion där alla kan säga vad dom tycker och där man lyssnar på varandras resonemang och åter igen att man håller i minnet att ingen drogpolitik är utan biverkningar.

[tags]Ted Goldberg, cannabis, finland, hasch[/tags]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.