Nyheter

IQ-studie höll ej måttet..?

Som du kanske kommer ihåg publicerades i augusti förra året en undersökning från Nya Zeeland där det framhölls att ungdomar under 18 år som konsumerande cannabis riskerade att få lägre IQ än sina icke-rökande jämnåriga kamrater.

Studien, som naturligtvis var något av en våt dröm för knarkkrigare runt om i världen, rönte stor uppmärksamhet, inte minst i Sverige.
Vi ifrågasatte studien och nu förefaller det som om att dessa rön var en smula förhastade. Istället tycks andra faktorer, framför allt socio-ekonomiska ha spelat in.

Norsk datasimulering

En nyligen publicerad undersökning (för övrigt i samma amerikanska vetenskapliga tidskrift som den Nya Zeeländska s k Dundin-studien) med den norske arbetsmarknadsekonomen Ole Røgeberg som författare, har genom en datasimulerad matematisk modell funnit att det är långt ifrån säkert att just cannabiskonsumtionen är boven i dramat när det gäller den lilla skillnaden i IQ hos rökare respektive icke-rökare av marijuana.
Istället kan resultaten förklaras av lägre inkomster och sämre utbildningsmöjligheter, utan att cannabisen nödvändigtvis spelar in i sammanhanget.

Fattigdom och utbildningsbrist

Dunedin-studien från Nya Zeeland omfattade 1037 personer födda i landet 1972-73, vilka studerades från födseln till 38 års ålder och högre. Tidigare forskning av undersökningsgruppen gav vid handen att personer med låg socio-ekonomisk status var mera benägna att börja röka cannabis i samband med att de trädde in i de övre tonåren och att de gått från bruk till beroende. Dessa omständigheter i kombination med sämre tillgång till utbildning kan enligt Røgeberg ge upphov till det påstådda sambandet mellan cannabisrökning och lägre IQ i medelåldern.

Vetenskapliga motsägelser

Det är alltså inte så självklart eller avgjort att cannabis sänker IQ eller ens skadar hjärnan. Nyligen skrev vi om en annan studie som med avancerade hjärnscanning och toxologisk undersökning konstaterade att alkoholkonsumtion minskar förekomsten av s k vit hjärnsubstans, medan ingen motsvarande försämring kunde märkas hos cannabiskonsumenter. Men om du nu ändå vill ta dig en eller flera stänkare så kanske cannabis är medicin?

Omgivningens förväntningar spelar in

Ytterligare aspekter som kan läggas på den här frågan är om inte det också förhåller sig på det viset att omgivningens förväntningar kan få cannabiskonsumenter att bete sig på ett sätt som motsvarar den schablonartade föreställningen om en flummare, d v s ett segare och mindre alert beteende. Viss forskning tyder på att så kan vara fallet. Stigmatisering alltså!

Länkar:

Pot smokers might not turn into dopes after all

Igen om cannabis och IQ-nivå

Does pot really lower IQ? It’s not so simple

Man blir dum i huvet av att röka hasch

Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife (orginalstudien från NZ)

Correlations between cannabis use and IQ change in the Dunedin cohort are consistent with confounding from socioeconomic status (Studien som ifrågasätter den från NZ)

Longitudinal Changes in White Matter Integrity Among Adolescent Substance  (studien om skada vid bruk av alkohol vs cannabis)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.