Israel medicinsk cannabis
Nyheter

Israel: Medicinska cannabisens förlovade land..?

Man kan med visst fog påstå att Israel har ett speciellt förhållande till fenomenet medicinsk cannabis. Här bedrevs pionjärforskning redan år 1964 och i Israel är de facto medicinsk cannabis redan en legal, av staten understödd företeelse!
Detta till skillnad från det i sammanhanget mera omskrivna USA, där vissa delstatliga lagar tillåter medicinsk cannabis, medan de övertrumfande federala lagarna ju alltjämt betraktar cannabis som ett förbjudet preparat.

Israel kan bli ett av få länder där det kommer att framställas mediciner som är cannabisbaserade. Det kan vara en naturlig följd av att landet intar en spjutspetsposition inom denna typ av  forskning.
Dessutom var det i Israel som den medicinska cannabisens guru, professor Rafael Mechoulam på Hebrew University i Jerusalem, bedrev sin numera berömda pionjärforskning. Han isolerade år 1964 THC (tetrahydrocannabinol), som ju är den huvudsakligen aktiva beståndsdelen i cannabis och lyckades framställa den på konstgjord väg, d v s syntetiskt.

 

 

Senare tids forskningsrön har, som du kanske märkt inte minst genom vår bevakning här på bloggen, gjort det helt uppenbart att Cannabis sativa har många medicinska egenskaper som ger upphov till tidigare okänd medicinsk lindring av mycket stora format.
När israelerna nu avancerar i det här sammanhanget, placerar de sig hästlängder framför andra stater i den världsomspännande cannabis-hype som väntas inom det internationella medicinområdet. Detta gäller både med avseende på den vetenskapliga forskningen (i nuläget) och den framtida kommersiella utvecklingen.
Israel är alltså ett av de första länderna där man tillåter medicinsk marijuana. I landets näst största stad-Tel Aviv, har nu en längre tid cannabiskliniker hållit öppet på försök och de har full uppbackning från regeringen.

Klinikerna erbjuder behandling för HIV, astma, glaukom, cancer, multipel skleros, tjocktarmsinflammation med flera sjukdomstillstånd.

Dessutom startade nyligen Sheba Medical Center i Tel Hashomer sin pilotverksamhet. Det är det första sjukhuset i Israel som kan erbjuda cannabis i behandlingen. Där får patientena de nödvändiga statliga tillstånden (enligt strikta normer som sjukhuset utvecklat) och förses därefter med cannabis.
Snart kommer också rökning som distributionsmetod att ersättas med vaporizers, så att cannabisen istället kan inhaleras via ånga.

Nyligen har ytterligare 5 läkare fått tillstånd att föreskriva medicinsk cannabis och enligt bedömningar från hälsoministeriet, kommer inte mindre än drygt 5000 patienter att vid årets slut vara engagerade i olika former av statligt sanktionerade cannabisbehandlingar.
Dit hör bl a israeliska krigsveteraner, som drabbats av post-traumatisk stress.

Medicinsk cannabis tillhandahålles i Israel av ett företag i Safed, som godkänts av israeliska hälsoministeriet.
Företagets namn är lämpligt nog Tikkum Olam, vilket är den judiska Kabbalans koncept för att ”restaurera världen”! 😀

Länkar:

Medical cannabis in Israel: Revolution or evolution?

Israel: Medical Cannabis Gains Wider Acceptance

Israel’s Medical Cannabis Research

Medical marijuana transforms into big business in Israel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.