Nyheter

Knarkorganisation söker medel för anti-drogarbete

Läser man scoopet på Helagotland.se kan man nästan tro att så vore fallet. Hassela har infiltrerat gutemedia som nu rapporterar om att Cannabis.se kontaktat Socialstyrelsen. Enligt uppgift har cannabisbloggen ifrågasatt anslagen som tilldelats ReageraMera och Actnow för arbete med drogprevention.

Visst är det sant att vi mailat med Socialstyrelsen i ärendet men inte har någon ansökan lämnats in. Anledningen till kontakten var att skaffa fram material så att inte mer skattepengar kastas in i detta svarta hål. Hasselas propagandaspridning är falsk och smutskastande. Själva säger dem att deras röst behövs eftersom det dykt upp så mycket drogglorifierande information på Internet.

Vad det handlar om är att vi på Cannabis.se säger att cannabinoider botar cancer och länkar till forskning som styrker det. Det är vad Hassela inte kan acceptera, sanningen!

 

 

Hassela känner sig hotade med rätta. Nu måste svärmen trycka på ännu hårdare. Granska, ifrågasätt & publicera. Tillsammans måste vi förhindra att Hassela kan spy ut mer lögner om cannabis.

Är du arg Torgny?

Notisen på helagotland.se:

Söker pengar till drogpropaganda
Organisationen cannabis.se ifrågasätter att Hassela Gotland fått medel från Socialstyrelsen för droginformation och undrar om deras organisation, som är för en legalisering av droger, kan ansöka om medel.

Cannabis.se vill söka pengar för att producera information om missbruk och samhällsproblem som droger kan orsaka. Organsiationens ideologiska inställning är att en legalisering av narkotika vore bra för samhället.

I skrivelsen påpekar man att Hassela Gotland fått medel av Socialstyrelsen för att finansiera nyhetsforum som ReageraMera och Act Now och vill ha svar från myndigheten vilka krav som ställs på vetenskaplig kvalitet och hur pengarna används. Man vill också vet om det går att överklaga anslag som redan delats ut till organisationer.

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5466404

Vår mailkonversation med Socialstyrelsen:

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]
Skickat: den 4 augusti 2009 23:07
Till: Socialstyrelsen
Ämne: Anslag till Hassela Gotland / ReageraMera / Actnow

Hassela Gotland har av Socialstyrelsen fått 380 000 för att finansiera publikationerna ReageraMera och ActNow under perioden 2008-2009. Pengarna som Hassela Gotland erhållit ska gå till arbete med drogprevention och jag undrar vad för krav ni ställer på organisation som erhåller anslag.

Fråga 1:
Då Hassela Gotland använder skattemedel för att informera om droger så antar jag att ni ställer krav på informationens vetenskapliga kvalitet och hur pengarna används. Stämmer det? Vad är kraven?

Fråga 2:
Är det möjligt för cannabis.se att få denna typ av bidrag? Vår publikation är en blogg som publicerar nyheter om cannabis och narkotikapolitik. Vår ideologiska inställning är att legalisering av narkotika vore bra för samhället. Pengarna från er skulle användas till att producera information om missbruk och samhällsproblemen som alla droger kan innebära. Hur ansöker vi?

Fråga 3:
Går det att överklaga anslag som redan är utdelade till organisationer? Går det att ifrågasätta framtida utdelning till en viss organisation?

Vänliga hälsningar
Chen / [email protected]

Svar:

Subject: SV: Anslag till Hassela Gotland / ReageraMera / Actnow DNR
64-8221/2009
From: Setréus Åke
Date: Mon, August 10, 2009 2:55 pm
To: ”Registrator S” ,
Cc: Setréus Åke

Bästa Chen,

Anslaget är till för att stimulera organisationer att utveckla det drogförebyggande arbetet.

Grunden för anslaget framgår av Regeringens beslut samt Socialstyrelsens inbjudan att söka anslag (bifogas)

Socialstyrelsen bedömer alltså först ansökan och sedan sker en fortlöpande kontroll och uppföljning av hur anslaget används genom halvårsrapporter, projektledarmöten, handledning samt återkommande möten och besök i organisationerna. Verksamheten dokumenteras och utvärderas av en oberoende forskargrupp vid Örebro Universitet. (årets rapport bifogas)

Organisationerna svarar och ansvarar för innehållet i verksamheten utifrån den verksamhet och ideologi de företräder.

Projektet ActNow/Hassela innehåller betydligt mer än bara information om cannabis.

Dom ska enligt sin ansökan spegla narkotikapolitiken brett med målgrupp främst bland gymnasieungdomar.

Om ”cannabis.se” är en frivilligorganisation enligt folkrörelsemodell går det utmärkt att söka medel.

I år fick ca 20 nya projekt medel av nära 150 sökande organisationer.

Det är Socialstyrelsen tillsammans med Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet som bereder ansökningarna.

Socialstyrelsen fattar beslut.

Nästa ansökningsomgång blir under första halvåret 2010.

Slutligen går beslut om anslag till organisationer inte att överklaga.

(Enl 24 § förordningen – 2007:1202 – i Socialstyrelsens instruktion).

Med utmärkt hälsning

Åke Setréus

byrådirektör

070-162 3200

Bifogade dokument från Socialstyrelsen:

Inbjudan 2009 drogprev.doc

Med kraft och vilja 2008-slutlig.pdf

Örebro Bilaga 2009.pdf

Regeringsbeslut 2009.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.