Nyheter

Köpenhamn: Ett steg närmare kommunal cannabis?

Som vi tidigare berättat, försöker den socialdemokratiska majoriteten i Köpenhamns stadsfullmäktige införa butiker där staden säljer cannabis legalt.  I slutet av förra året röstade stadsfullmäktige för att tillsätta en kommitté, vars uppgift är att undersöka hur detta ska kunna ske i praktiken.

I Christiania tolereras visserligen redan försäljning och bruk av cannabis, men enligt dansk lag är det fortfarande förbjudet att inneha drogen och den som ertappas riskerar åtminstone i teorin böter eller fängelse.

Förslaget att legalisera, kontrollera och sälja cannabis i kommunal regi, kan delvis ses som en reaktion mot det, milt uttryckt, misslyckade försöket att åter kriminalisera cannabis och införa nolltolerans, som den förra liberal-konservativa danska regeringen gjort under senaste årtiondet.

Fr o m 2004 kunde man inte längre klara sig med en varning om det visade sig att man innehade cannabis, utan istället blev följden obligatoriska böter a´70€. Bötesbeloppet fyrdubblades tre år senare och poliser gjorde nedslag i Christiania med haschbodarna på Pusher Street och de haschklubbar av holländsk typ som fanns utspridda lite varstans i övriga Köpenhamn. Dessa aktioner var en följd av den nya liberalkonservativa regeringens förändrade narkotikapolitik med nolltolerans som ledstjärna.

De negativa följderna av denna ”nya” politik lät naturligtvis inte vänta på sig. Inom kort dök cannabisförsäljare upp på gatorna över hela Köpenhamn och det drogrelaterade gängvåldet ökade markant i samband med att kampen om marknadsandelarna hårdnade. Kampen bedrevs med bl a automatvapen och resulterade i döds- och skadeskjutningar.

Kosmetiska förändringar

Enligt en undersökning av Kim Moeller, resulterade polisens aktioner i kosmetiska förändringar, men i själva verket har det inneburit att de mest hårdföra och våldsbenägna gängen har fått ett bättre fotfäste i Köpenhamns svarta droghandel, såväl i geografiskt som finansiellt avseende. Problemen med detaljhandeln av cannabispreparat har gått under jorden och är inte lika synliga, men i själva verket har polisens ingripanden de facto förvärrat situationen, menar Moeller.
Inslaget av systematiskt våld i den hänsynslösa kampen om den svarta drogmarknaden visar att den ändrade, repressiva politiken misslyckats, anser han. Vissa poliser instämmer, åtminstone i viss utsträckning.
-Om målet var att stoppa haschförsäljningen i Christiania, så var det ett misslyckande, medger ordföranden i den danska polisbefälsföreningen. Vi har helt enkelt inte tillgång till de enorma resurser som skulle krävas för att genomföra det.

Från återkriminalisering till kontrollerad försäljning

Det förslag som de danska socialdemokraterna i stadsfullmäktige nu vill genomdriva, skiljer sig från den holländska coffeshop-modellen, där ju privata entreprenörer får tillstånd av myndigheterna att bedriva sin verksamhet. I Kongens by är det tänkt att ett nätverk av statsägda caféer och butiker ska bemannas av professionella hälsovårdare, som säljer mindre kvantiteter cannabis för cirka 50 danska kronor/grammet, vilket ungefär motsvarar gatupriset.

Hela processen från odling till distribution och försäljning ska skötas av staten, vilket gör att man får ett betydligt bättre grepp om verksamheten än vad som är fallet i Holland. Där sker ju inköpen till coffeeshops från den illegala marknaden.

 Målet är att skydda konsumenterna och att reducera skadeverkningarna, men det är tveksamt om den nya vänsterregeringen kommer att samtycka till experimentet. Många av sossarna är mera negativt inställda till projektet än partivännerna i Köpenhamns stadsfullmäktige, tyvärr.

Men den omständigheten förmår inte slå ned optimismen hos medlemmarna i stadsfullmäktige. De resonerar som så, att även om man råkar ut för ett bakslag nu, så är det bara en tidsfråga innan cannabisen legaliseras och marknaden kan regleras.

Länkar:

COPENHAGEN WANTS TO CONTROL CANNABIS MARKET

Ska Köpenhamn få laglig cannabis?   

Police crackdown on Christiania in Copenhagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.