Nyheter

Legaliserar DEA THC?


DEA, den amerikanska motsvarigheten till svenska narkotikapolisen, föreslog i november förra året en till synes subtil och ganska obetydlig förändring i sin attityd gentemot marijuana. Med hänvisning till rapporter från hälsodepartementet beskrev DEA sina planer på att ändra kategoriseringen av läkemedel som innehåller organisk dronabinol från klass I till klass III, vilket i praktiken innebär en legalisering av THC, oavsett vad DEA säger om saken.

Dronabinol är en laboratorieframställd produkt som i själva verket består av THC i oljeform. Och THC- tetrahydrocannabinol- är ju som bekant den verksamma beståndsdelen i cannabis; det som gör en hög.

 

Enligt DEA:s förslag ska kategori III utsträckas till att omfatta naturligt utvunnen dronabinol samt syntetiska THC-produkter som t ex generiskt framställd Marinol.

 

Läkemedelsbolag gynnas

Syftet med den här manövern tycks vara att legalisera endast sådana former av cannabis som de stora läkemedelsbolagen kan tjäna pengar på, medan själva cannabisplantan fortfarande betraktas som illegal.
Den linjen är också Paul Armentano från NORML inne på när han säger att DEA omklassificerar organisk THC genom ett bakvänt resonemang som går ungefär så här: ”Nåja, vi kan klassa om det, eftersom det redan finns en drog på marknaden som den efterliknar”.

Cirkelresonemang

Armentano tycker att resonemanget är sjukt, eftersom de säger att den organiska substansen ur en syntetiskt framställd substans, som i sin tur faktiskt bygger på den organiska substansen. (!)
-Ett sådant cirkelresonemang är resultatet av årtiondens fientlig inställning till forskning kring marijuana, säger Paul Armentano.

THC  som härrör från själva cannabisplantan kommer alltså även i fortsättningen att vara illegal. Men om ett farmaceutiskt företag köper THC från en producent som innehar regeringliscens, stoppar in den i ett piller, får DEA:s godkänt-stämpel på det och säljer det, så kommer detta troligen att ske till ett pris som troligen är avsevärt högre än priset på marijuana.

NORML uppmanar oss att vara beredda på ännu fler absurditeter och logiska kullerbyttor från DEA:s håll i framtiden.

Länkar:
Fishy: DEA About to Legalize THC?

Is the DEA  legalizing THC?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.