Nyheter

NL: Revolt mot weedpasset

Det förefaller som om de svenska knarkkrigarna skulle bli blåsta på konfekten när nu Amsterdams ledande politiker uttryckligen deklarerar att de inte tänker hindra utländska turister från att handla cannabis på sina coffeeshops.

Inte heller i Maastrich, där klagomålen på drogturismen var som starkast, verkar det som om det omtalade förbudet mot utländsk konsumtion av cannabis kommer att slå igenom.

Tandagnisslan och besvikelse?

Detta torde ge upphov till mycken tandagnisslan och besvikelse hos de knarkkrigare som jublade över att t o m Holland går mot en mera restriktiv hållning när det gäller försäljning av cannabis. Men den förra kristdemokratiska-liberala koalitions- regeringens försök att gå tillbaka i utvecklingen tycks inte bli av i den utsträckning som tidigare annonserats.

– Amsterdampolisen kommer att se mellan fingrarna när turister handlar cannabis i stadens coffeeshops efter nyår, lovade Amsterdams borgmästare  Eberhard van der Laan på onsdagen i den gångna veckan.

Impopulärt registreringskrav

Det budskapet satte punkt för den osäkerhet som rått alltsedan den förra, numera kollapsade koalitionsregeringen mellan liberaler och kristdemokrater försökte införa ett s k weedpass, som skulle medföra att endast nederländska medborgare skulle få köpa cannabis. Dessutom skulle de vara tvungna att registrera sig för att kunna handla- ett krav som var mycket impopulärt bland de tilltänkta kunderna.

Ingen polisiär prioritering

-Det har beslutats att Amsterdams polismyndigheter inte kommer att prioritera några lagar som kräver att endast lokalbefolkningen ska få handla cannabis, skrev van Eberhard der Laan i ett välformulerat brev till den nuvarande regeringen.

Stor inkomstkälla

Förbudet mot turistkonsumtion av cannabis är föga populärt i Amsterdam, vars drygt 200 coffeeshops är en stor inkomstkälla för staden. Av Amsterdams 6-7 miljoner årliga besökare, beräknas ungefär var tredje besöka dessa cannabisoaser.
Förra regeringens klagomål över att kommersen med cannabis resulterar i brottslighet och ovälkomna besökare bemöts i brevet med argumentet att ett förbud sannolikt skulle ge upphov till stökig gatuhandel istället.

Maastricht protesterar

Inte ens i södra Nederländerna, där klagomålen om oönskad drogturism var som starkast när förbudet kom till, tycks det finnas speciellt många anhängare till weedpasset. En majoritet i stadsfullmäktige kräver att man ska skrota hela weedpassidén, eftersom de sex månaderna som lagen gällt i regionen har medfört hårdare atmosfär och mera gatulangning. En viss oro finns också över att östeuropeiska dealare tenderar att ta en allt större del av marknaden.

Länkar:

Amsterdam won’t enforce coffee shop tourist ban-mayor

Justice officials in Maastricht link rise in street dealing to wietpas

Majority council to immediately stop wietpas (Engelska översättningen. Mindre rappakalja. 🙂 )

Maastricht (Kolla under rubriken Politics!)

 Slutpuffat på skoltid i Amsterdam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.