Nyheter

Nyårskrönika 2012

Årets mest lästa

Skrev vi faktiskt redan i slutet på 2011; Sativex nu godkänd i Sverige. För att summera: T o m i Sverige är cannabis numera godkänd som medicin!

Skånes cannabisagitator Thomas Lundqvist har varit på tapeten detta år. Vi har dissat honom i inlägget Thomas Lundqvist är ingen expert och ”Experten” Thomas Lundqvist slår till igen!, vilket många av våra läsare tagit del av.

Ett annat välläst inlägg och kanske ett av det viktigaste är Nykteristernas ”sanningar” är antaganden. Kan det verkligen vara så att fundamentet för den repressiva narkotikapolitiken, totalkonsumtionsmodellen, bara är hittepå?

Allra mest har vi kanske skrivit om Holland och Danmark , två slag som väl ändå måste anses som stora förluster under det gångna året för knarkkrigarna. Frågan är hur mycket skrotande av wiet pass samt Köpenhamns överborgmästares positiva inställning till legalisering påverkat debatten i Sverige? Förmodligen minst lika mycket som legaliseringen av cannabis i två amerikanska delstater förra månaden.

 Våra egna favoritalster

Årets alster

Svensk polis kampanjar för kostsamt knarkkrig

Årets spliff

Cannabisklubbar i Spanien

Årets antipropaganda

WFAD i veckan

Våra favoritartiklar (externa)

Lik på hög av Magnus Linton

Dubbelmoralen vet inga gränser av Björn Johnsson

Missbruksvården måste förändras av Sven Andréasson och Jörgen Engel

Årets råd

Missbruka inte röka om din hjärna behöver utvecklas mer!

Måste cannabisrökning innebära lägre IQ?

Besöksstatistik

Cannabis.se hade 163 579 besök jämfört med 202 607 under 2011. Detta beror på att Google gjorde en rejäl omstöpning i sina algoritmer under våren och vi fick mycket mindre trafik. Men efter cannabislegaliseringen i Washington och Colorado har vi nästan kommit tillbaka till samma nivåer som innan dippen. 

Årets person

Måste helt klart vara den pragmatiska forskaren Björn Johnsson vid Malmö Högskola. Bubblare är bloggaren Magnus Callmyr och läkaren Arvin Yarollahi (CNV)

Vi minns

William Petzäll

Årets bad boy

Polisen

Spådom (2013)

Nästa år kommer bli det djävligaste någonsin för knarkkrigare och försvarare av inhuman nollvision och likaså nolltolerans. Det har vi astrologens ord på! 

Droger inom astrologin

Inom astrologin finns en planet för varje psykologisk funktion och man kan också påstå att det går att tilldela ALLA tänkbara företeelser en planet och ett tecken, beroende på vad det handlar om. 

En kulspetspenna eller en skrivmaskin t ex, skulle ha tillhört kommunikationstecknet Tvillingarna och kommunikationsplaneten Merkurius. En iPad, däremot, skulle visserligen också ha med Tvillingarna att göra, men i ännu högre grad Vattumannen och den i tecknet styrande planeten Uranus. Uranus är nämligen den planet som har att göra med elektronik och dataåldern.

”Drogplaneterna”

Generellt sett är Neptunus drogplaneten framför alla andra i horoskopet. Den står framför allt för alkohol och opiater som opium, morfin, heroin etc..

Psykedeliskt intresserade som gärna trippar, använder cannabis, svampar, LSD, ayahuasca och liknande substanser, sorterar däremot under planeten Uranus.

Uppåttjacket styrs av Pluto (som fortfarande räknas till planeterna i det astrologiska samfundet) och han får alltså på sin lott kokain, amfetamin kath etc…

Drogernas framtid

Hur ser då framtiden ut för drogerna på det globala planet..? Ja, ett sätt att sondera terrängen är att ställa ett horoskop för en given tidpunkt. Jag tyckte att det var lämpligt att välja 21 dec 2012, eftersom det har varit en sådan hausse om just det datumet.

Ny tidsålder?

Eftersom det nyligen inträffade vintersolståndet av många anses som inledningen till en Ny Tidsålder, så ställde jag horoskopet på den förträffliga schweiziska siten astro.com och utgår från observatoriet Greenwich utanför London, där 0-meridianen ju skär genom. På det viset hoppas jag kunna skaffa mig en global överblick av hur framtiden kommer att gestalta sig i denna nya tid. Idag alltså med speciellt fokus på den internationella drogpolitiken.

Dags för ny syn på droger

Droger styrs generellt av planeten Neptunus. Neptunus styr det tecken som den s k ascendenten (ung kl 9) i horoskopet ligger i- Fiskarna och planeten ligger dessutom i god vinkel till Solen, den viktigaste himlakroppen i horoskopet, alldeles intill ascendenten samt i sitt eget tecken, vilket gör den extra stark. Detta innebär att drogerna och diskussioner om vårt nya förhållningssätt till dessa kommer att bli ett viktigt inslag inom en överskådlig framtid.

Mindre motstånd

Visserligen kommer det även fortsättningsvis att finnas en obenägenhet hos konservativa element inom beslutsfattarleden runtom på klotet att ta till sig de nya signalerna, men utvecklingen mot nya reformer kommer ändå att gå mycket snabbare än vad som tidigare varit fallet.

Cannabis får en ledande roll

Föga förvånande är det världens mest konsumerade illegala drog -cannabisen- som får en ledande roll i den pågående globala avkriminaliserings- och legaliseringsrörelsen. Det är nämligen “cannabisplaneten” Uranus som ligger extra bra till i horoskopets första hus (de numrerade sektorerna), vilket medför att cannabis kommer att gå i bräschen för övriga droger i den här förvandlingsprocessen.

Förnuft och känslor i balans

En speciellt glädjande omständighet är att vi äntligen tycks kommit till ett stadium i utvecklingen där de inblandade parterna i drogdebatten hittar en balans mellan intellekt och känsla, så att vi fortsättningsvis kan föra en mera sansad debatt om drogerna och det sätt på vilket dessa ska behandlas för att åstadkomma minimal skada i samhället.

(Horoskopet tolkat av rastaforskare Sam Zodiac) 

Nyårslöfte

Rastaforskarnas högsta prioritet just nu är att utforma en strategi för att Sverige aldrig mer ska anta den politiska visionen om ett narkotikafritt samhälle.

Å så ska vi skaffa det där utgivningsbeviset!

Donera gärna!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.