Körförmågan påverkas inte av marijuana
Nyheter

Studie: Marijuana påverkar ej körningen

Det här är något som de flesta erfarna rökare känner till, men det är ju alltid trevligt med lite vetenskaplig bekräftelse! 🙂
Försökspersonerna uppvisade i det närmaste identisk körskicklighet före respektive efter det att de rökt marijuana i en studie som publicerades i marsutgåvan av den vetenskapliga tidskriften Journal of Psychoactive Drugs.
Forskarna var dock snabba att tillägga att dessa resultat inte ska tolkas som att det skulle vara säkert att framföra fordon under inverkan av någon drog över huvud taget.

http://www.youtube.com/watch?v=KOAMDc6SwNo&feature=related

 

Utredare från Hartford Hospital i Connecticut och the University of Iowa Carver College of Medicine mätte i en bilsimulator körförmågan hos 85 personer i ett kontrollerat dubbelblindtest med placebo.
Försökspersonerna utsattes för diverse utmaningar som t ex vansinniga manövrer från medtrafikanter, utryckningsfordon, trafikljus som just höll på att slå om, hundar som sprang ut i trafiken etc, etc…

De utförde först ett test på nykter kaliber och upprepade det efter en halvtimme, sedan de antingen konsumerat en joint, innehållande 2,9% THC, eller alternativt en placebojoint utan någon THC alls.Resultaten blev i stort sett exakt de samma, vare sig försökspersonerna rökt eller ej.
Ett skäl till att ingen ökning av olycksfrekvensen inträffar vid körning under inverkan av cannabis kan vara det välbekanta ”gamla tant-syndromet”, vilket medför att de som intagit cannabis saktar ned den genomsnittliga hastigheten och kör försiktigare för att kompensera eventuella negativa effekter av drogen. Det framgick nämligen vid studien att de förare som hade fått placebo-jointar inte saktade ned sin genomsnittshastighet lika mycket som de, vilka hade fått THC i sig.

Bortsett från det här fenomenet, samt en tendens hos THC-påverkade att bli lättare distraherade från ljud inne i bilen, skedde inga förändringar i förarnas körkapacitet.
I samband med det här kan nämnas att den tydligaste skillnaden mellan THC- och alkoholpåverkade förare i testsammanhang är att den första kategorin tenderar att hålla lägre hastighet under påverkan, medan de som intagit alkohol håller en signifikant högre hastighet efter intaget än innan.

I en federal (överstatlig) undersökning slås fast att ”Det verkar inte vara möjligt att dra några slutsatser om en förares förmåga att framföra fordon, baserat på hans eller hennes plasmakoncentration av THC vid provtagningstillfället”

Länkar:

Sex differences in the effects of marijuana on simulated driving performance.

STUDY: Driving While Stoned Has ”Little Effect”

Marijuana And Actual Driving Performance

Driving High on Marijuana Not an Impairment, Study Says

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.