Nyheter

Tänk om drogberoende är predisponerat

Ofta förekommer det komorbida problem för personer med ADHD som t.ex. drogberoende, depressioner och dyslexi. När det gäller bruk och missbruk av många droger så är det procentuellt sett väldigt få som utvecklar en beroendeproblematik och fastnar i ett missbruk.

I Sverige har vi ofta svårt att greppa detta då alkohol är en älskad och accepterad drog samtidigt som rättsväsendet klassar all narkotikaanvändning som missbruk. Det konstiga med att kalla allt för missbruk är att de flesta som provar illegala droger endast gör det ett fåtal gånger för att sen inte pröva igen.

En modern förklaringsmodell för ADHD är att dopaminutsöndringen i vissa delar av den främre delen av hjärnan inte fungerar lika stabilt som hos de flesta. Man kan lite förenklat förklara det som att en person med ADHD kan ha problem med inlärning, flitighet och rationella reaktioner p.g.a. ett ineffektivt belöningssystem som möjligen kan förklaras med lägre dopaminkoncentration i hjärnan. En person utan ADHD får en jämn och utdragen dopaminbelöning för att t.ex. läsa läxor. En person med ADHD drabbas väldigt lätt av okoncentration och en störd fokus eftersom störningsmoment triggas av en disruptiv dopaminutsöndring.

 

 

ADHD och liknande neuropsykiatriska diagnoser är väldigt omdiskuterat i hela världen. I vårt land har det länge funnits ett starkt motstånd till den här typen av diagnoser och medicinerna som används. I Sverige lanserades namnet DAMP för detta tillstånd redan under 1980-talet av en forskargrupp ledd av Christopher Gillberg i Göteborg. Gillberg med kollegor har fått utstå oärlig vetenskaplig kritik och något som snarast skulle kunna liknas med mobbning. SVT hjälpte till med att ifrågasätta forskargruppens etik i den osakliga dokumentären Fördärvet som i slutet av 2008 fälldes i granskningsnämnden. Benämningen DAMP används inte internationellt och i det stora hela kan det sägas handla om samma medicinska problem som ADHD/ADD.

Tänk dig att många som har problem med missbruk alltså skulle kunna vara predisponerade till att söka den snabba belöningen som droger ger. Det här innebär problem för knarkkrigare och religiösa fundamentalister eftersom man då kan säga att kriminalisering av narkotikabruk, att ha det i blodet, är diskriminering mot människor som lättare halkar in i ett missbruk. Den här förklaringsmodellen är också ett hårt slag mot den nidbild många har av narkomani. En person som fastnar i drogberoende anses ofta vara svag, omoralisk och t.o.m. ha sig själv att skylla.

Det är inte helt otänkbart att många narkotikabrott som samhället straffar individer för faktiskt borde kunna ses som problematisk självmedicinering av den här sortens hälsoproblem.

ADHD innebär självklart inte bara negativa saker. Många har inte ens problem med droger. Ofta omnämns kreativitet, entreprenörskap och humor som goda egenskaper hos personer med ADHD.

Länkar:

Could Brain Abnormality Predict Drug Addiction?

Evaluating Dopamine Reward Pathway in ADHD

Fördärvet fälls av Granskningsnämnden

Adhd och dopaminbelöningar

Cannabis för behandling av ADHD?

Scientologi-kyrkan sprider propaganda i svenska narkotikadebatten

Berlindeklarationen för medicinskt bruk av cannabisprodukter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.