Nyheter

Tysk forskning: Cannabis ger färre trafikolyckor?

Hur kommer det sig att olycksfrekvensen i trafiken minskat i USA efter det att man infört nya lagar för medicinsk cannabis? Har det möjligen att göra med att cannabispåverkade förare utgör en betydligt mindre trafikfara än alkoholpåverkade?
Det är en fråga som upptar forskarnas intresse i den tyska think-tanken Institutet för Arbetsstudier, sedan de publicerat en ny undersökning som visar ett klart samband mellan amerikanska lagar för medicinsk marijuana och en 9%-ig sänkning av olyckstalsstatistiken i trafiken.

Statistiken grundar sig på rapporter från 13 amerikanska delstater som legaliserat användningen av medicinsk marijuana mellan åren 1990 och 2009. Forskarna bakom undersökningen, Mark Anderson och Daniel Rees, anser att den mest sannolika förklaringen till nedgången i trafikolyckor beror på att en del förare ersatt alkohol med cannabis. Eftersom laboratorietester ger vid handen att cannabis visserligen kan medföra nedsättningar i körskicklighet, så sker det ändock i mycket mindre utsträckning än vad som är fallet vid alkoholförtäring.

Generellt kan man påstå att skillnader i körskicklighet hos cannabiskonsumenter som har hög vana av drogen knappt är märkbara. Alkohol har däremot en näst intill motsatt effekt. Även vid förhållandevis låga doser av alkohol försämras körskickligheten och omdömet. Däremot ökar hastigheten och benägenheten att ta risker.

Länkar:

Do Medical Marijuana Laws Reduce Traffic Fatalities?

Want to Lower Traffic Fatalities? Try Legalizing Medical Marijuana

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.