Nyheter

UK: Civil olydnad i Devon

På Devon Cannabis Clubs hemsida kan man läsa följande inbjudan: ”Come and join us on the 27th September @ flowerpot playing fields, Exeter for a picnic and to consume herb to lift the blanket of stigma and these ridiculous laws.”

-Syftet med det här evenemanget, liksom många liknande runtom i Storbritannien, är att öka folks medvetande om alla de fördelar som finns med cannabisen samt att vederlägga fördomar och felaktig information, som ju ofta florerar i main stream media, säger Daryl Sullivan, som är administratör i sydvästra regionen  av den riksomfattande organisationen The United Kingdom Cannabis Social Clubs.

Rikstäckande ”picnic-protester”
 -I akt och mening att göra detta, har vi de senaste två åren anordnat allmänna ”protest picnics” runt om i landet, fortsätter Sullivan. 
-Dessa sammankomster där folk samlas och röker cannabis öppet, har tillkommit för att bevisa att det kan göras på ett vettigt sätt och utan att på något vis skada någon. Dessutom riktar det uppmärksamheten mot det absurda med den illegala status som cannabisen idag har, förklarar Daryl Sullivan.

Framgångsrika protester
-Vi delar också ut flygblad och information rörande cannabis där vi tar upp de nackdelar förbudspolitiken har i släptåg samt varför vi tror att en legalisering med ett vettigt regelsystem skulle kunna få bort många av de problem som idag omgärdar cannabisfrågan.
Protesterna har varit ganska framgångsrika, såtillvida att vi synts mycket i offentliga sammanhang, menar Sullivan.

Inga polisingripanden
Fastän polisnärvaron var stark under förra årets picnic i parken, gjordes inga ingripanden. Polisen kommenterade att fastän cannabisrökning i sig var ett lagbrott, så existerar i alla fall rätten att genomföra fredliga protester.

Länkar:

Cannabis users from across Devon to gather in park to smoke in public

Devon cannabis clubs harvest picnic (FB-sida)

 [email protected]

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.