Nyheter

UK: Nu vill Lib-Dem avkriminalisera alla droger

Personligt innehav av droger bör avkriminaliseras i Storbritannien, tycker Liberal-Demokraterna! Det framkom i måndags, då partiet kungjorde sitt s k för-manifest inför 2015.

Det 80 sidor tjocka manifestet ska utgöra grundvalen för den politik partiet ämnar föra valåret 2015. Där framgår att Liberal-Demokraterna vill överföra drogfrågan till hälsovården istället för att se den som ett juridiskt problem, vilket ju är fallet i nuläget.

Portugal inspirationskälla
Liberal-Demokraterna (som f n regerar i koalition med Konservativa) föreslår en Portugal-liknande lösning på drogproblemet; d v s avkriminalisering av personligt droginnehav, vilket varit portugisisk politik sedan 2000.

 Man vill också tillsätta en kommission som ser över droglagstiftningen med avseende på ”nuvarande droglagar, deras effektivitet samt alternativa förhållningssätt”.

Om Lib-Dems ledare Nick Clegg lyckas få förslaget genom parlamentet, innebär det att ingen längre ska spärras in p g a personligt drogbruk eller få företeelsen registrerad i sina papper. 

Ramaskri och förändringskrav
-Om Storbritannien utkämpade ett krig där 2000 stupade varje år, där ökande antal unga människor värvades till fiendesidan och där våra motståndare hela tiden låg ett steg före oss, skulle vi få uppleva ett ramaskri och krav på förändringar, sade Clegg i ett tal tidigare under året.

-Ändå är det exakt den situationen som råder med det s k ”kriget mot droger” och vi har alltför länge vägrat ta en riktig debatt om behovet av en strategiförändring,fortsatte han.

Specialmöte om droger i FN

Inför FN:s generalförsamlings specialmöte om droger under 2016, där medlemsstaterna ges tillfälle att förutsättningslöst diskutera drogpolitiken och möjligheter att förändra den, kommer Nick Clegg att uppmana dem att hitta lösningar kring vilka man kan enas.
-Nu har vi chansen att göra saker och ting annorlunda, menar Clegg. Att upprepa misstag från det förgångna, är inte ett sätt att lösa det här problemet i framtiden. Enkelt uttryckt- om du är MOT droger, så bör du vara FÖR  reformer!

Konservativa och Labour (Arbetarpartiet) har visat föga intresse av att reformera droglagarna, så Clegg kan få ligga i för att få genom sina frågor i parlamentet.

Länkar:

‘Decriminalize all drugs’ say Liberal Democrats

Lib Dems ready to decriminalise all drugs

Decriminalisation of drugs for personal use under review by Lib Dems

Liberal Democrats launch election manifesto: Decriminalise all drugs and tax the rich

Nick Clegg ’open minded’ about high street cannabis shops

UK: Nu vill LibDem legalisera

Regeringsparti i England: Avkriminalisera narkotika!

 [email protected]

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.