Nyheter

USA tänker om..?

För första gången sedan ”The war on drugs” inleddes, förefaller det som om det officiella USA har börjat tänka i mera alternativa och avslappnade tankebanor.
Det senaste utspelet tyder på att man inte längre har en rabiat och oförsonlig inställning till de länder som mjukar upp sin inställning till illegala droger.

FN:s drogkonferens 2016
Det är att märka att det här diplomatiska utspelet (som skedde i en föga uppmärksammad presskonferens) kommer samtidigt som världen förbereder sig på den konferens om droger och lagstiftning som FN kommer att hållas 2016. Konferensens syfte är att ompröva och reformera internationella lagar och bestämmelser rörande droger för att de bättre ska motsvara dagens situation.

Nödvändiga förändringar
-Saker och ting har förändrats sedan 1961 och vi måste vara tillräckligt flexibla för att tillåta oss att införa de nödvändiga förändringarna i vår politik, säger förvånansvärt nog knarkkrigaren William Brownfield från INL (The Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs) och syftar på den gällande internationella drogkonventionen, som trädde i kraft och undertecknades 1961.

 -Jag kan ju knappast vara intolerant i den här frågan, eftersom jag representerar en regering som tillåter att två av USA:s 50 delstater får experimentera med att legalisera cannabis, menar Brownfield. 

Ingen inblandning
Även om Brownfield säger att regeringen förbehåller sig rätten att när som helst tillämpa de federala lagarna (där ju cannabis är en helt förbjuden produkt) i Washington och Colorado, så kommer dessa delstater inte att behöva utstå någon federal inblandning i sin drogpolitik om inte någon av dem gått markant ”över linjen” i något avseende. 
Tills vidare låter man legaliseringen ha sin gång nöjer sig med att och övervaka hur de legala cannabisexperimenten utvecklar sig utan att blanda sig alltför mycket i saken.

Tydlig kursändring
Även om det sannolikt återstår en hel del innan man från officiellt håll överger sin förbudstaktik, så handlar det ändå om en klar och tydlig kursändring, då man nu säger sig förstå att det har sina fördelar med att inta en flexibel attityd till problemet och att alternativa politiska lösningar kan vara gynnsamma.

Det här beskedet kommer antagligen som en lättnad för de internationella stater som tvingats genomföra mindre populära åtgärder i sina hemländer för att tillgodose USA:s krav på drogbekämpning.

Länkar: 

State Department official calls for ’flexibility’ on drug control treaties

State Department’s Top Drug Warrior Says Legalization Must Be Tolerated

State Department’s Top Drug Warrior, William Brownfield, Says Federal Government Must Tolerate Making Marijuana Legal

Obama Seeks “Flexibility” in UN Drug Prohibition Regime

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.