Propagandapolisen – @narkotikaroteln

Det är vetenskapligt bevisat att polisen inte bör syssla med utbildning i skolan då det t o m kan ha en kontraproduktiv effekt. Nyfikenhet kan väckas och det som är tabu för vissa kan t o m vara intressant för andra. Dessutom så har inte poliser adekvat utbildning, varken inom socialt arbete eller i kommunikationsvetenskap.

Idag har det mesta ”flyttat” ut på nätet, så även polisen. Stockholms narkotikarotel är mycket aktiva på Twitter (@narkotikaroteln) och Facebook. Ibland blir det lite väl färgat. Det grundas i stark tro på en nollvision. För den enskilde och anonyme polisen kan det kännas som att utökade maktmedel är en bra ide. Men är det verkligen det ur ett integritetsperspektiv? En sak är säker och det är att ingen på allvar kan hävda att det är realistiskt.

Vi anser att en motkraft behövs när det kommer till polisens budskap om narkotika, i synnerhet på nätet. Visst råder yttrandefrihet som gäller alla, även poliser, men den demokratiska principen förutsätter att våldsmonopolet och politiken inte blandas ihop för mycket.  

Artikelserie – Propagandapolisen

Propagandapolisen = Fegisar

Propagandapolisen: Hemlig pga hotrisken från drogliberaler

Propagandapolisen: Kamp mot narkotika är lönlöst

Propagandapolisen: Överklagan av myndighetsbeslut

Propagandapolisen: Svensk polis agerar odemokratiskt pga kampen mot narkotika

Propagandapolisen: Överklagan till kammarrätten

Propagandapolisen: Polisen i Borås belägrade Almåsgymnasiet

Dokument & handlingar

  • JO-anmälan gällande tjänstefel av anonym polisskribent verksam på Facebook (Stockholms narkotikarotel)
  • Myndighetsbeslut från Stockholm polismyndigheten om att ej lämna ut skribentens namn. Angivet skäl är risk för hot från meningsmotståndare.

Var med och påverka

Du kan deltaga med eget material genom att använda hashtaggen #propagandapolisen i relevanta inlägg och till nyheter på TwitterFacebook och Google+.

A.C.A.B. tshirt

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.