Nyheter

Hampans Historia – En Svensk Historia

Få växter har en sådan stark relation till människan som hampa, vår gemensamma historia sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. I Sverige har hampan nyttjats av stort inflytande under både vikingatiden och stormaktstiden. Låt historien om hampa börja.

De äldsta spåren av hampa är daterat minst 10 000 år [1] tillbaka i tiden, andra källor tyder på ett användande längre tillbaka än så. Många av de stora civilisationer vi vet om idag har nyttjat hampan på olika vis. Allt ifrån det kinesiska riket, egypterna och romarna. Växten har troligtvis sitt ursprung i bergskedjorna i Asien, och spred sig via handelsleder till Afrika och Europa. Senare korsade hampa haven till Amerika och med hjälp av kolonisatörerna.

Hampan har under med tiden fallit i glömska, trots att denna högt värderade växt försörjt mänskligheten med alltifrån fibrer, tyger, mat, medicin, byggmaterial och en nästintill oändlig uppsjö av andra användningsområden.

Hampa i Sverige

I Sverige sträcker sig Hampans rötter långt tillbaka i historien. Hampan ansågs vara en av de sex viktigaste grödorna i Sverige tillsammans med lin, vete, råg, bönor samt ärtor. Under 1200-talet gick det även att betala skatt och avgifter med hjälp av hampa, något som är omnämnt i landskapslagarna Upplandslagen, Västmannalagen, Södermannalagen och Västgötalagen. [2]

När Gustav Vasa inledde stormaktstiden ökade behovet för hampa ytterligare, eftersom skeppen nyttjade stora mängder hampa för att tillverka allt ifrån segel, rep, kläder och hängmattor. Det berömda Vasaskeppet som finns att beskåda på Vasamuseet i Stockholm hade enligt
museets egna beräkningar 11 ton hampa ombord i form av rep, segel, kläder och andra tillbehör.

Svensk botaniker namngav hampan

Under 1700-talet lät den svenska botanikern Carl Von Linné kategorisera in hampaplantan i det latinska familjenamnet Cannabis Sativa L. Där L:et symboliserar Linné.

Hampan faller i glömska

Under den petrokemiska industrins framfart under 1800-talet upphör i princip den svenska hampaindustrin. De tidigare fiber- och oljeväxterna blev utkonkurrerade av den billiga och lättillgängliga oljan. Även starka ekonomiska intressen (så som timmer- och pappersindustrin) såg till att underminera hampaindustrin på ett globalt plan.

Under andra världskriget får hampaindustrin åter ett uppsving i landet. Sveriges regering ger bidrag till hampaodling för att förse landet med viktigt krigsmaterial under kriget. Precis som för många andra länder så spelar hampan en viktig roll under kriget. Det förser soldaterna med allt ifrån kläder och fallskärmar. Det statliga stödet fortsätter efter kriget, men upphör efter år 1966.

Kriget mot hampa

Trots att hampa primärt används som en industriell resurs argumenterades det att hampa var narkotika och förbjöds under 1970-talet i Sverige. Det var under 1970-talet som “kriget mot droger” inleddes, genom USAs president Richard Nixon. [3]

För Sveriges del innebar det att mellan åren 1974-2003 var det förbjudet att odla hampa i Sverige. Idag är det fullt lagligt att odla hampa i Sverige, förutsatt att den ingår i Jordbruksverkets lista över godkända hampasorter. Att det nu är tillåtet att odla hampa har i sin tur lett till att den Svenska hampaindustrin återigen växer.

CBD Olja från hampa – ett populärt men jagat kosttillskott
Under 2010-talet ökade det naturliga kosttillskottet CBD olja i popularitet. Som utvinns från industrihampa och jämfört med traditionell cannabisolja innehåll CBD olja en låg procent av det psykoaktiva ämnet THC (under 0,2 procent) och ger inget upphov till berusning.

CBD oljans ökade popularitet attraherade uppmärksamheten av Läkemedelsverket som under 2017 förbjöd 4 företag från att sälja produkten. Läkemedelsverket yrkade på att dessa företag bland annat använde sig av hälsopåståenden för att sälja sina produkter vilket inte är tillåtet. Under 2018 gick Läkemedelsverket ut med ett dokument som kritiserats av aktörer inom den Svenska hampaindustrin. Företagen anlitade Advokatfirman De Basso under rättsprocessen som företrädde företagen – Företagen fick tillbaka sina produkter och man vann i flera instanser. [4]

I dagsläget går det enkelt att köpa CBD olja både i Sverige och utomlands. Frågan är om produktens framfart ens går att stoppa, med tanke på den allt ökade efterfrågan på detta kosttillskott. Samtidigt håller den Svenska repressiva narkotikapolitiken på att monteras ner, för att ge utrymme för en mer mänsklig politik.

Framtidens hampa

Framtiden ser ljus ut för svensk hampa, antalet bönder som väljer att odla hampa växer
explosionsartat samtidigt som den Svenska hampaindustrin utvecklas successivt.

I takt med att miljöproblemen runt om i världen blir allt tydligare vänder sig allt fler till hampa, ingen annan växt har sådan stor ekologisk potential med dess breda användningsområde.
Genom att upplysa människor om hampans potential, historia och användningsområden kan vi förändra vår framtid.

Källor:

[1] US Hemp Museum

[2] Shenet

[3] Wikipedia

[4] Advokatbyron Da Basso

2 Replies to “Hampans Historia – En Svensk Historia

  1. Pingback: Vad är hampa?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.