Nyheter

Åklagarmyndigheten om cannabis & hasch

I en promemoria från åklagarmyndighetens utvecklingscentrum går det att läsa hur farligt cannabis och hasch är. Denna information fungerar även som åklagarnas manual för straffvärdebedömmning.

3.3.3 Översikt över gällande praxis – Cannabis

Cannabisharts (haschisch) har som gräns för ringa brott högst 50 gram och
för grovt brott minst 2 500 gram (enligt äldre riktlinjer 60 repsketive 2 000
gram). En ”rökdos” anses vara 0,5 gram.

Marijuana (torkade växtdelar av cannabis) jämställs i farlighetshänseende enligt NJA 1998 s. 512 med cannabisharts.

Cannabisextrakt (cannabinol) har bedömts som betydligt allvarligare än
motsvarande mängd cannabis. Innehav och försök till varusmuggling av
438,2 gram cannabisextrakt har bedömts som grovt brott (RH 1984:119).
Detaljerade mängdresonemang saknas.

 

 

Rekommendation för straffvärdebedömning vid rena mängdresonemang (Bilaga 5) / Cannabis

Ringa brott: < 50 g
Normalt brott: 50g – 2,5 kg
Grovt brott: > 2,5 kg

Rekommendationer om antal dagsböter vid ringa
narkotikabrott bestående i innehav för eget bruk (Bilaga 6)

Cannabis / Dagsböter
högst 1 gram:  30
därutöver t.o.m. 3 gram: 40
därutöver t.o.m. 5 gram: 50
därutöver t.o.m. 10 gram: 60
därutöver t.o.m. 15 gram: 70
därutöver t.o.m. 20 gram: 80
därutöver t.o.m. 25 gram: 90
därutöver t.o.m. 30 gram: 100
därutöver t.o.m. 35 gram: 110
därutöver t.o.m. 40 gram: 120
därutöver t.o.m. 45 gram: 130
därutöver till 50 gram: 140 – 150

Rekommendation om antal dagsböter vid bruk av narkotika
All sorts narkotika

Dagsböter: 30

Länk:

RättsPM 2009:1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.