alt
Nyheter

Etta på globala drogtoppen

Det som många nog trott har visat sig stämma- cannabis är den mest konsumerade illegala drogen på planeten Jorden. Det framgår av en undersökning som nyligen presenterades i The Lancet härom dagen.

Undersökningen är en analys av globala trender i samband med konsumtion av olagliga droger och den effekt de har på folkhälsan. Det visade sig att de som konsumerar i särklass mest marijuana (och amfetamin) här i världen är australier och nya zeeländare.

 Amfetamin tycks för övrigt vara den drog som för närvarande sprider sig snabbast runt om i världen, enligt undersökningen. Under de senaste 20 åren har användningen av amfetamin, i synnerhet metamfetamin, blivit ett hälsoproblem i Australien. Så pass många som 3% av befolkningen har konsumerat drogen, medan motsvarande siffror för Asien bara är 0,2-1,4%. Det asiatiska mörkertalet kan dock vara avsevärt.

121-191 miljoner cannabisanvändare

De senaste data som fanns tillgängliga för forskarna var från 2009. De visade att bland 15-64-åringarna i Australien och Nya Zeeland, så hade 15% konsumerat marijuana under det senaste året. Förvånande nog hamnade Nordamerika, varifrån ju pot-kulturen kommer, först på tredje plats i den globala drogligan. Där var motsvarande siffra närmare 11%. Under 2008 beräknas mellan 121 och 191 miljoner människor ha använt cannabis.

Professor Wayne Hall från Queenslanduniversitetet  är en av dem som medverkat i undersökningen. Han säger att de höga siffrorna dels beror på den stora tillgängligheten av cannabis, dels det faktumet att såväl Australien som Nya Zeeland har stora, avlägset belägna jordbruksområden där polisarbetet försvåras. Och det faktum att plantan växer som ogräs (weed), gör ju inte saken lättare. Dessutom har konsumtionen av olika droger i vår kultur intagit en central plats i det sociala umgänget. 

Cannabis- ungdomars alkohol..?

-Se bara på hur vi gjort alkoholen till ett naturligt inslag i vår vardag, fortsätter Hall. Jag tror att många ungdomar ser cannabis på samma sätt som vi ser på alkohol; de gör inget större väsen av saken, utan betraktar den bara som en drog som man kan använda och ha trevligt med.

Även om marijuanan är den klart populäraste illegala drogen, visar undersökningen att det är den minst troliga av alla olagliga droger att orsaka dödsfall. Bara en procent av alla dödsfall orsakas av illegala droger i Australien per år, enligt undersökningen. Detta kan jämföras med tobaksanvändningen, som ger upphov till närmare 12% av dödsfallen.  

                                  Cannabis accepterad                                      

Marijuanaanvändning är accepterad i Australien, om än inte officiellt godkänd. Åtminstone tre delstater har avkriminaliserat innehav av mindre mängder för personligt bruk. (South Australia, Northern Territory och Australian Capital Territory)

En annan intressant företeelse i den här undersökningen är forskarnas förslag beträffande lagstiftning av illegala droger. De anser att det inte längre är möjligt att förlita sig på internationella överenskommelser, utan att lagstiftningen bör anpassas till varje land och dess specifika förutsättningar. De anser att det nuvarande systemet för att kontrollera drogerna har misslyckats och bör ersättas av ett nytt.

Länkar:

New Study: Marijuana Most Popular Drug on Earth

Australians among world’s biggest users of cannabis, says The Lancet

Australiensare konsumerar mest marijuana 

Cannabis most widely used drug on Earth

Marijuana Use Most Rampant in Australia, Study Finds

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.