Nyheter

Berlin planerar första cannabiscaféet

Berlins stadsfullmäktige har i cannabisfrågan beslutat sig för att gå i Amsterdams fotspår och röstade i dagarna med stor majoritet för att lansera och driva ett cannabiscafé i den tyska huvudstaden. Syftet är att i görligaste mån komma till rätta med den i staden florerande utbredda droghandeln.
Distriktsborgmästaren Monika Herrmann sade i den tyska dags tidningen Süddeutsche Zeitung att efter decennier av misslyckad ”kamp mot droger” ingen som helst nytta har kunnat konstaterats och att det nu är dags att tänka på ”mera udda lösningar”

Kontroll = distribution
-Om vi vill ta kontrollen över langarna och deras produkter, måste vi klara av att distribuera dem säger den gröna politikern till Agence France-Presse. Det här initiativet borde sakta men säkert nöta ned affärsverksamheten för langarna och dessutom i förlängningen också kunna bromsa konsumtionen, fortsätter den nyvalda borgmästaren.

Gråzon
Tysk lag förbjuder allmän försäljning av narkotiska preparat, men i realiteten är det frågan om en gråzon, där smärre mängder av cannabis för personligt bruk får passera ostraffat. Emellertid är det olika beroende på vilken del av Tyskland man befinner sig i. I Berlin räknas upp till 15 gram som personligt bruk, medan mängden tillåten cannabis i Hamburg t ex ligger på 6 gram.

Undantag
Vissa undantag finns dessutom när det gäller drogförsäljning för ”vetenskapliga eller andra syften som ligger i allmänhetens intresse”. Och det är just det här kryphålet i narkotikalagstiftningen som de legaliseringsintresserade Berlinborna kommer att använda sig av i sin argumentation när de söker tillstånd hos de federala myndigheterna.

Hinder kvar
Dagstidningen Sueddeutsche Zeitung påpekar dock att det finns flera juridiska teknikaliteter som måste avklaras innan det första Berlinska cannabiscafeét kan bli verklighet. Vem som ska sköta driften av denna tyska coffee shop, t ex. Och varifrån försäljningsprodukten ska införskaffas.

Ett annat hinder för att etableringen av Berlins första haschcafé ska gå smärtfritt är politiskt. Visserligen har cannabisanhängarna ett visst politiskt stöd (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Piratpartiet), men frågan är om det är tillräckligt, eftersom de konservativa vill behålla förbudet. De vill istället att polisen ska sköta problemet.

Samma drogmängder
Det globala ”Kriget mot drogerna” har sett till att hundratusentals människor spärrats in p g a brott mot narkotikalagarna, men de övriga önskade effekterna har totalt uteblivit. De mängder av droger som idag säljs på gatan är minst lika stora som tidigare.

Fokusskifte
Under dessa omständigheter är det då kanske ganska logiskt att Berlin ansluter sig till det alltmer stigande antalet större städer runt världen som på sistone förskjutit sitt fokus i drogfrågan till att betrakta fenomenet som ett hälsoproblem snarare än en kriminell företeelse?

Länkar:

Germany: Berlin plans first cannabis cafe 

Germany: Berlin council votes to open first cannabis cafe

Germany’s First Cannabis Club: Coming Soon to Berlin?

Cannabis tolereras i Tyskland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.