Nyheter

US: Misslyckat drogkrig konstaterat

Vita husets s k drogtsar Gil Kerlikowske har den här veckan redovisat vad den senaste årliga federala strategin för narkotikakontroll har resulterat i. Inte speciellt mycket, visar det sig; de uppsatta målen har inte infriats.
Ansträngningarna som drogtsarens kontor gjort har långt ifrån lyckats möta 2010 års målsättningar, enligt en rapport som det amerikanska kongressorganet Government Accountability Office offentliggjorde på torsdagen.

{source}
<div style=’text-align:center’>
<script type=’text/javascript’ src=’http://pshared.5min.com/Scripts/PlayerSeed.js?sid=281&width=500&height=285&playList=517758935′></script>
<br/>
</div>
{/source}

Inga framsteg
GAO:s uppgift är att undersöka hur pass väl amerikanska skattemedel används och om den bedrivna verksamheten är kostnadseffektiv. Rapporten berättar om många fall av överlappning hos olika myndigheters ansvarsområden och där följden blir resursslöseri. Den för drogtsaren och den federala regeringen nedslående slutsats som GAO kommit fram till kan sammanfattas med orden ”Det har inte  gjorts några framsteg när det gäller att uppnå de flesta av de mål som formulerats i 2010 års nationella narkotikakontrollstrategi.”.

Droganvändningen ökar bland ungdomar
Trots att Obamaadministrationen 2010 satte upp som mål att synen på droganvändning skulle flytta fokus från kriminella aspekter till medicinska, har detta inte skett. Fortfarande satsas mera pengar på att förfölja, spärra in och trakassera drogkonsumenter än att behandla dem. Droganvändningen har ökat bland ungdomar och inga konkreta förändringar tycks ha skett över huvud taget.

Förändrad retorik
Även om man från Obamaadministrationens sida kan skönja en viss ändring när det gäller retoriken, så tycks det alltså ha stannat vid ord, utan att dessa medfört några reella förändringar i praktiken.

Länkar:

Government Accountability Office Says The Drug War Isn’t Working; Did Anybody Think It Was?

Drug Control Strategy A Bust, GAO Report Says

GAO Says ONCDP Not Achieving Drug Goals So Far

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.