Nyheter

Får man schizofreni av cannabis?

I svensk debatt och media är det en mytbildning som håller på att ske när det gäller kopplingar mellan schizofreni och cannabis, det liknar den propagandaannonsering som man försökte sprida i USA 2005 och som ledde till protester både högt och lågt. Man förstorar upp ett samband som fortfarande är högst oklart för forskarna och levererar det som ett solklart fall, med farliga följder då ungdomars förtroende för droginformation försvagas och man börjar tvivla på det korrekta i att varna för tunga och skadliga drogerna som meta-amfetamin, heroin med mera då man inte får en mer korrekt information om cannabis. Därför har vi valt att göra en liten studie i vad som sägs om detta.

Viss enighet finns!

Forskare är eniga om att cannabis inte är bra för dem som bär på ett anlag för att drabbas av schizofreni, men att ta upp schizofreni som ett hot för alla är inte realistiskt, då det är få som bär på dessa anlag. Om schizofrenin hos en person med anlag skulle utlösas av just cannabis, kan det lika gärna utlösas av andra idag lagliga saker i vår omgivning. Missbruk av alkohol är något som man starkt bör avråda från. Schizofreni är en ovanlig sjukdom, man uppskattar att ungefär 1% eller färre i världen drabbas av detta.

En myt kring schizofreni är att det alltid innebär att den drabbade har många personligheter och ett aggressivt beteende. Det finns ett antal olika kriterier som kan leda till en diagnos.[1]

Att cannabis skulle skapa schizofreni finns det inga belägg för, detta slår både FN: s världshälsoorganisation [2] (WHO) och kanadensiska senaten [3] fast i deras genomgångar av forskningen kring cannabis världen runt. Samtidigt som man konstaterar i den kanadensiska rapporten att det är missbruk av drogen som kan leda till att de med anlag kan få sin schizofreni utlöst eller förvärrad, inte personer som har ett normalt bruk.

Är forskningen tydlig kring frågan?

Man hör ofta hänvisningar till en rapport som publicerades 2002 i British Medical Journal, en studie av historisk data på ungefär 50 000 svenska män mellan 18 och 20 år som gjorde lumpen på 70-talet. Där säger man att de som rökt cannabis mer än 50 gånger hade sju gånger högre risk att drabbas av schizofreni. Denna rapport har fått hård kritik från olika håll. Bland annat STATS at George Mason University, en oberoende organisation utan vinstsyfte som granskar forskningsresultat, har haft invändningar mot slutsatserna som dras.

Om man plockar bort vissa redan idag kända faktorer som bidrar till ökad risk för schizofreni, som till exempel de som hade haft en historia av stört beteenden redan i barndomen, sjönk sambandet dramatiskt. Hittar man ytterligare en eller två idag okända faktorer kan kopplingen i studien möjligen helt raderas, detta enligt Dr. William Carpenter, Professor i psykiatri och farmakologi på University of Maryland. [4]

I studien kan man inte heller utesluta att de som drabbas av schizofreni i högre grad dras till droganvändande än andra och att användandet av droger visade sig före eftersom schizofreni oftast inte uppträder förrän runt 20-25 års ålder medan nyttjande av droger ofta startar tidigare i livet, något som Dr Carpenter har tagit upp i ett uttalande publicerat i British journal of Psychiatry 2004.

Även en studie publicerad 2007 i ”Addiction journal” har lyfts fram i debatten. Denna studie har man försökt använda som ett bevis för att schizofreni ökar bland engelsk ungdom på grund av cannabis. Detta är dock väldigt oansvarligt, då forskarna bakom rapporten själva säger att en koppling mellan cannabis och schizofreni inte är faställt och att man måste förbättra sina metoder för att kunna följa eventuella kopplingar.

Om cannabis leder till schizofreni, och det är fortfarande frågan, så skulle 25% av nya fall av schizofreni kunna bero på cannabis…”[5]. John Macleod, en av författarna till studien betonar också att studien inte tar upp frågan om cannabis orsakar schizofreni, detta är fortfarande oklart.[6]

Här kommer vi alltså åter tillbaka till det faktum att man idag inte bestämt kan säga om cannabis leder till schizofreni, om schizofreni leder till ökad vilja att använda droger eller om det finns en tredje faktor som bidrar till både cannabisanvändande och schizofreni. Det är helt enkelt väldigt oklart, något som en artikel publicerad av STATS at George Mason University pekar på.[7]


Slutord

Sammanfattningsvis kan man säga att frågan är klar på en punkt, de få personer i samhället som bär på en latent schizofreni bör inte bruka cannabis med tanke på sin psykiska hälsa, men att påstå att cannabis skall vara förbjudet för att alla har en risk att få schizofreni på grund av cannabis är ett idag falskt och oansvarligt uttalande. Det råder stora tvivel inom forskningen om detta.

Psykologen Oliver James noterar i sin bok ”Affluenza” att det kan finnas samma typ av schizofrenikopplingar för flickor som studerar hårt. Då man i en studie såg att flickor som fick söka vård steg från 6% till 18% och att detta kunde kopplas till ökade akademiska resultat. Bör vi alltså varna flickor i Sverige från att studera hårt och lära sig nya saker då det kan finnas en risk för schizofreni?

Källor:
[1] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), DSM-IV-TR
[2] Cannabis: a health perspective and research agenda, WHO 1997, sida 34.”cannabis use can exacerbate schizophrenia in affected individuals”.
[3] Report of the senate special committee on illegal drugs, CANNABIS: OUR POSITION FOR A CANADIAN PUBLIC POLICY, summary, sida 16. Heavy use of cannabis can result in negative psychological consequences for users, in particular impaired concentration and learning and, in rare cases and with people already predisposed, psychotic and schizophrenic episodes.
[4] The return of reefer madness, Maia Szalavitz, STATS at George Mason University.
[5] Pressrelease Addiction Journal, 2007, “If cannabis causes schizophrenia – and that remains the question – then by 2010 up to 25% of new cases of schizophrenia in the UK may be due to cannabis, according to a study just published in Addiction journal”.
[6] Pressrelease Addiction Journal, 2007, John Macleod, “We need to remember that our study does not address the question whether cannabis causes schizophrenia, this remains unclear.”
[7] Do “Skunk” Stats Stink?, Trevor Butterworth, STATS at George Mason University.

Andra bloggar om: cannabis, schizofreni, marijuana, myter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.