Nyheter

Hög IQ ger drogbenägenhet

Kvinnor som fått höga resultat vid IQ-tester som genomfördes när de var fem respektive 10 år gamla, visar sig i en ny undersökning vara mer än dubbelt så benägna att använda cannabis och kokain än de med lägre resultat från IQ-testerna.
Män som uppvisade höga IQ-värden när de testades som 5-åringar, var 50% mera benägna att 25 år senare ha konsumerat amfetamin, ecstasy och diverse andra lagliga droger än sina jämnåriga med lägre testvärden.

– Även om det ännu inte står helt klart varför det skulle finnas ett samband mellan hög intelligenskvot och illegal droganvändning, så visar tidigare forskning att personer med hög IQ är mera öppna för nya erfarenheter och pigga på det som är nytt och stimulerande, säger undersökningens ledare, dr James White från School of Medicine.

Han påpekar också att undersökningen endast gett svar på om försökspersonerna använt en drog under senaste året eller ej. Den klarlade aldrig hur frekvent eller enstaka konsumtionen inträffat. Dessutom brukar de som uppvisar höga IQ-testresultat vara måna om sin hälsa och livsstil, tillägger dr White.

Undrsökningen gjordes med närmare 8000 försökspersoner som bas. Dessa hade ingått i den s k British Cohort Study från 1970, där barnens IQ mättes vid 5 och 10 års ålder. Sedan blev de utfrågade om sina drogvanor vid 16 och 30 års ålder.

Länkar:

IQ link to drug use

Brightest kids ’more likely to take drugs’

Intelligence across childhood in relation to illegal drug use in adulthood: 1970 British Cohort Study

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.