Nyheter

Krav från utredare: -Mera missbruksmedicin!

-Det känns inte bra att medellivslängden för en heroinberoende är 47 år, tycker enmansutredaren Gerhard Larsson, som sedan 2008 haft regeringens uppdrag att göra en samlad översyn av den svenska missbruks- och beroendevården.

Han föreslår nu en rejäl utökning i användningen av mediciner i samband med alkohol- och narkotikamissbruk än vad som för närvarande är gängse norm.

 

 

Utredaren Gerhard Larsson anser att användningen av opiatsubstitut som t ex  Metadon, Subutex och Naltrexon behöver avdramatiseras och bli betydligt vanligare än i dag. Dessutom är han kritisk till att utskrivningen av den här typen av preparat idag måste göras av specialister. Han menar att specialisterna är för få och att de bara i undantagsfall finns utanför storstadsområdena.

Missbruksutredningens resultat ger vid handen att Sverige (föga förvånande) är det nordiska land som är sämst på att behandla missbruk med medicin och/eller terapi i någon form.
I Norge och Danmark får c:a 60–65 % av den aktuella målgruppen i respektive land opiatbehandling. I Sverige ligger motsvarande siffra runt en tredjedel, (30–35 %), istället för drygt hälften av de behövande som alltså är fallet i våra grannländer.

Länkar:

Mer medicin ska minska missbruk

Utredare vill ge fler missbrukare medicin

Missbruksutredningens hemsida


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.