Ecstasyn har blivit mindre farlig
Nyheter

Mer sansade HD-domar

Högsta domstolen har under en längre tid tenderat att mildra domar för grova narkotikabrott. Det senaste exemplet rör ecstasy, som uppenbarligen inte längre ses som en lika farlig drog som tidigare.
Från att ha dömts till 7 års fängelse i tingsrätten för ett innehav av 350 ecstasydoser, fick en åtalad straffet sänkt till 3 år i hovrätten, ett straff som HD nu har fastslagit.

En person som ertappats med 97 kilo cannabis dömdes till 9 års fängelse, men fick straffet sänkt till tre år. En annan som åtalats för grov organiserad narkotikabrottslighet fick bara tre års fängelse när domen överklagats, istället för ursprungliga sju år etc, etc..

Ecstasy mindre farlig

Astrid Eklund är vice överåklagare på Utvecklingscentrum i Stockholm och specialiserad på narkotikabrott. Hon säger till DN att HD:s dom tyder på att ecstasyns farlighet nu har nedgraderats och att drogen fortfarande anses vara farligare än amfetamin, men att det numera är frågan om en gradskillnad.

Framför allt ska domstolarna framledes mera se till huruvida narkotikabrotten ingår i en mera organiserad handel, eller ej.

Lägre straff för ”kompislangning”

I vissa fall har straffen dessutom sänkts för brukare/missbrukare som primärt sålt inom den egna bekantskapskretsen, något som väckt ont blod hos en del av dagens fångar, nämligen de som dömts efter de gamla, betydligt hårdare straffskalorna. Flera av dem har sökt nåd hos regeringen, som emellertid ställt sig helt kallsinnig till de här nådeansökningarna och avslagit samtliga.

De nya domarna kommer att få stor betydelse med avseende på antalet fångar i svenska fängelser, där en mycket stor del idag består av just narkotikabrottslingar.

Sämre samhällsekonomi- lägre straff?

Skulle man kunna våga sig på en vild gissning och förmoda att juristernas plötsligt påkomna tolerans sammanhänger med en alltmer pressad ekonomi i den offentliga sektorn..? Det kanske rent av förhåller sig så, att juristerna i HD agerar på spardirektiv ”uppifrån”..?

Det är ett dyrt ”nöje” att hålla delar av befolkningen inspärrad.

Länkar:

HD mildrar narkotikadomar

Sänkta straff för narkotikabrott

Mildare narkotikadomar i HD

Knarkkurirer får lindrigare straff

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.