Nyheter

Ola-fallet: Forskare sågar lagstiftningen

-Lagen är verkningslös, säger statsvetaren och forskaren Björn Johnson, verksam vid högskolan i Malmö i en debattartikel på Newsmill. Han syftar på det svenska s k konsumtionsförbudet av narkotikaklassade substanser, vilket enligt Johnson misslyckats med att minska bruk/missbruk av narkotika, ger oönskade effekter som t ex slöseri med polisiära resurser, vilka istället kunnat användas till att bekämpa grövre brottslighet samt medför allvarliga kränkningar av människors integritet.

Björn Johnson konstaterat att fallet med barn- och ungdomsidolen Ola Lindholm gett upphov till diskussioner om såväl skuldfrågan som de orimliga konsekvenser händelsen har haft för Lindholms personliga del. Han är dock inte speciellt intresserad av TV-kändisarnas drogvanor, utan fokuserar istället på själva narkotikalagstiftningen och i synnerhet förbudet mot eget bruk.

Fr o m 1988 blev det i Sverige förbjudet att ha narkotikaklassade droger i kroppen. Riksdagen genomdrev den nya lagen under förebärande att det skulle bli lättare att tidigt upptäcka missbrukare för att kunna slussa dessa vidare till ”vård”. 1993 skärptes lagen och fängelse infördes i straffskalan. Därmed var det fritt fram för myndigheterna att tvinga misstänkta narkotikakonsumenter till drogtester.

Dramatisk försämring

Johnson påpekar att sedan förbudet infördes, har vi fått en dramatisk försämring av drogsituationen i landet. Lagen var tänkt att ge tydliga signaler till folk att drogbruk var socialt oacceptabelt och den skulle ha en avskräckande effekt.
Med facit i hand kan vi (föga överraskande) konstatera att så inte alls skedde. Tvärtom är t ex dagens cannabiskonsumtion den högsta uppmätta hittills. I lagens mening är alla dessa cannabisbrukare (och alla övriga drogkonsumenter) alltså brottslingar!

Ultima ratio

Björn Johnson hävdar i sin artikel att den juridiska principen ”ultima ratio” (eg sista utvägen) betyder att kriminalisering och straff är åtgärder som bär tillgripas när inga andra alternativ finns. Det ska alltså inte räcka med att ett visst beteende ska vara skadligt eller icke önskvärt, för att berättiga kriminalisering. Dessutom måste lagstiftarna enligt ultima ratio-principen tillse att lagen inte skapar bieffekter av kraftigt negativ karaktär, något som helt uppenbart inte har skett.

Polisiärt missbruk av lagen

Polisforskaren Stefan Holgersson publicerade 2007 en undersökning som visade att polisen rutinmässigt missbrukar konsumtionsförbudet i syfte att förbättra sin statistik. Poliserna haffar alltså ideligen kända missbrukare från gatan och drogtestar dem för att kunna redovisa flera ”uppklarade brott”.

Kräver utvärdering

Johnson sammanfattar artikeln genom att konstatera att lagen inte fyller sitt syfte, vilket han anser allvarligt bland annat på grund av dess integritetskränkande karaktär och avsaknaden av tydliga brottsoffer. Han yrkar på att regeringen ska tillsätta en utredning, som grundligt ska utvärdera effekterna av förbudet.

Länkar:

Lagstiftningen som fällde Ola Lindholm är verkningslös

Drevet mot Lindholm gör mig äcklad

Ola Lindholms fyra misstag gör vägen tillbaka nästan omöjlig

Ingen förtjänar den behandling Expressen utsatt oss för

Drevet mot Ola Lindholm påminner om Star Wars

Vilken signal ger SVT till barnen om Ola Lindholm får sparken?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.