Nyheter

Inget samband mellan schizofreni/cannabisbruk och självmord

Forskare i australiska Queensland, har konstaterat ett signifikant samband mellan alkoholmissbuk/-beroende hos 821 schizofreni-diagnosticerade individer och självmordsförsök. Inget sådant samband tycks dock finnas mellan cannabis och självmordsbenägenheten hos den undersökta gruppen.

Inte heller bland dem som missbrukade eller blandmissbrukade andra illegala droger, hittades några statistiskt signifikanta samband mellan drogmissbruk/-beroende och ökad risk för självmordsförsök.

Forskarnas slutsats blev alltså att alkoholmissbruk/-beroende kan vara en riskfaktor hos schizofrena, medan ett samtidigt pågående sidomissbruk av andra substanser inte är det.

Länkar:

Significant relationship between lifetime alcohol use disorders and suicide attempts in an Australian schizophrenia sample

Undersökningen (PDF)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.