Nyheter

UK: Expertgrupp vill legalisera lätta droger

Nu är tiden inne att legalisera, eller åtminstone avkriminalisera lätta droger. Det anser den brittiska expertgrupp som under sex års tid har utrett frågan och nu presenterar resultatet. I gruppen ingår såväl forskare som representanter från polisen samt övriga experter i sakfrågan.
Risken för en allvarligare ökning av drogkonsumtionen anses vara obefintlig om smärre mängder av s k lättare narkotika (där naturligtvis cannabis ingår) legaliseras, anser utredarna. 

De här slutsatserna stämmer väl överens med skälen till att den så kallade totalkonsumtionsmodellen kan ifrågasättas.

Det finns inga bevis för att nolltoleranspolitiken fungerar och i de flesta fall misslyckas den rådande narkotikapolitiken uppnå sina mål. Ett inhemskt exempel på detta är den höga dödligheten bland missbrukare i Sverige. På global nivå så har vi gödandet av den svarta narkoekonomin, den kontraproduktiva drogpropagandan i skolsystemen samt den därpå följande stigmatiseringen, vilken i sin tur leder till allmän okunskap.

Överdrivna insatser mot cannabis

Enligt den brittiska dagstidningen The Guardian är experterna i kommissionen för drogpolitik eniga om att de överdrivet stora insatser som polisen gör mot cannabis inte står i proportion till den eventuella skada som bruket/missbruket kan ge upphov till.

Dessutom vill utredarna avkriminalisera hemodling av cannabis, för att därigenom försämra lönsamheten för den organiserade brottslighet som idag förser marknaden med cannabis.

Drogbruk kan medföra fördelar

En intressant kommentar från expertgruppen är att den i sin 173 sidor långa rapport skriver ”Drogkonsumtion medför inte alltid problem, men detta medges sällan av lagstiftarna. Faktum är att de flesta brukarna inte upplever några allvarligare problem och att det finns omständigheter som tyder på att droganvändning under vissa omständigheter kan medföra fördelar”.

Någon mera omfattande legalisering av tyngre droger är emellertid inte aktuell, eftersom man befarar att detta skulle skapa större skador än den nuvarande illegala handeln ger upphov till.

Lagstiftningen är inkörsporten

Den brittiska inrikesministern Theresa May (som tydligen är stöpt i samma form som Maria Larsson) tillbakavisade för en månad sedan tanken på en avkriminalisering av narkotika, enligt The Guardian. Hon framförde i parlamentet den från knarkkrigarhåll vanligt förekommande åsikten att hon betraktar cannabis som en inkörsport till tyngre droger.
 I den mån detta överensstämmer med verkligheten, så beror det självfallet på att presumtiva cannabisköpare i nuläget tvingas göra affärer med kriminella element, som kan tillhandahålla även tyngre droger.

UK Drug Policy Commission, som studerat problemet med den icke-fungerande drogpolitiken sedan 2007, är ingalunda den liberala tankesmedja som svenska knarkkrigare ideligen  gör gällande i syfte att bortförklara obekväm kritik med. Medarbetarna är meriterade forskare, erfarna poliser och läkare.

Några av finansiärerna:

  •     European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
  •     The Home Office
  •     Barclays

Länkar:

Brittisk utredning: Legalisera lätta droger

Decriminalise drug use, say experts after six-year study

A Fresh Approach to Drugs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.